കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും ഒരുപോലെ കഴിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന മഴക്കാല അസുഖം വരാതിരിക്കാനുള്ള മരുന്ന്

ഇപ്പോൾ ഈ മഴക്കാലത്ത് കുട്ടികൾക്ക് ധാരാളം അസുഖങ്ങൾ വരുന്ന സമയമാണ്. കുട്ടികൾക്ക് ആണെങ്കിൽ ചുമ ജലദോഷം പനി അസുഖങ്ങൾ വരുന്ന സമയമാണ്. ഈ സമയങ്ങളിൽ ഡോക്ടറെ കാണുകയും ഒരുപാട് ഗുളികകൾ വാങ്ങുകയും പൈസ നഷ്ടം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇത്തരം പണം കൂടിയ പഴയ ഗുളികകൾ വാങ്ങി കഴിക്കുകയും പണച്ചെലവില്ലാതെ തന്നെ പ്രകൃതിദത്തമായ രീതിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സുഖങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും യാതൊരുവിധ പാർശ്വഫലങ്ങളും ഉണ്ടാകാത്തത് ആണ് ഇത്.

എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് എന്നും ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം. കുട്ടികൾക്ക് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടു നേരം ആയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുക ഓരോ ടീസ്പൂൺ വീതം വലിയവർക്ക് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വീതം മൂന്ന് നേരം കഴിക്കണം. കുട്ടികൾക്ക് ആണെങ്കിൽ അല്പം തേൻ കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനായി വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

For this, leave a glass of water to heat. Then add some things to it and add four or five cloves for the first time. Add a quarter teaspoon of red powder. We get a lot of qualities through chukki. Then add a quarter teaspoon of pepper powder to it. Add half a teaspoon of imotaka. Add two drops of turmeric powder. Put a hole in it and mix well. .

Cut it for ten minutes, turn off the fire and copy it into a glass. If you like it. Share this video. Like it the same way. Command your precious. Responses are expected. More like this. To get videos. Beauty, Health, Skin, Healthy, Insurance, Home Loan . Thank you very much to all those who have cooperated so far.