ജാതക ദോഷം മാറാൻ കല്യാണം കഴിച്ചു പിന്നീട് സംഭവിച്ചത്.

ഇരുപത്തിമൂന്നാം വയസ്സിൽ മംഗല്യം നടന്നില്ല പിന്നീടങ്ങോട്ട് വയസ്സിലാ ദിനേശപ്പണിക്കർക്ക് അവിടെ നിർത്തി മംഗല്യ യോഗം പറയുന്നതിനൊപ്പം വടക്കേലെ ചുമലിൽ ഇരുന്ന് പല്ലിച്ചപ്പോൾ അമ്മ ആദിയോടെ എന്നെ ഒന്ന് നോക്കി പണിക്കർ പറഞ്ഞാൽ വച്ചിട്ടാണ് എന്നാണ് അമ്മയുടെ വെപ്പ്. ദീനം ചാകാനായ പൂവാരി പശു മൂന്നാം നാൾ പയർ പോലെ എണീച്ചു നിന്നതും പൊളിച്ചു പോയ പൊക്കി പൂച്ച തിരിച്ചു വീട്ടിൽ വന്നതിനും പിന്നിൽ പണിക്കരുടെ പ്രവചനം ആയിരുന്നു.

   

23 തികയാൻ ആറുമാസം മാത്രം ബാക്കിയുള്ളപ്പോഴാണ് മനുഷ്യന്റെ മനസമാധാനം കളയാൻ പണിക്കരുടെ ഒരു പ്രവചനം പ്രളയം വന്നാലും ശരി ആറുമാസത്തിനുള്ളിൽ കെട്ടിച്ച് അടങ്ങുന്ന അമ്മയും കേരളത്തിലെ സകല ബ്രോക്കർമാരെയും വിളിച്ചു പറയാൻ അച്ഛനും ആരെയും തലയും മുറുക്കി ഇറങ്ങുന്നത് കണ്ട് ഞാനിരുന്നു ചെറുക്കന്റെ മുന്നിൽ പോയി നിന്ന് ഞാൻ മടുത്തത് മാത്രം.

പത്രാസും പരമ്പരയും നോക്കുമ്പോൾ പൊരുത്ത മുക്കൂലാ പൊരുത്തം ചെക്കന് വിദ്യാഭ്യാസം പോരാ ഓരോ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങൾ അമ്മ തൊട്ട് എത്തില്ല എന്ന് പുറപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലെയായി ദിനങ്ങൾ. ഓരോന്ന് കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്തോറും അമ്മയുടെ അവസ്ഥ പതിവുപോലെ അന്ന് ഒരുങ്ങിപ്പിടിച്ച് താഴേക്ക് ചെന്നപ്പോഴാണ് സിന്ധു കിച്ചണിൽ നിന്ന്.

ഗ്ലാസിലേക്ക് ചായ പകർത്തിക്കൊണ്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചത് നിനക്ക് കോളേജിൽ ആരെയെങ്കിലും പ്രണയിച്ചു കൂടായിരുന്നോ. കൂടെ പഠിച്ച ചങ്കത്തികളുടെ പ്രണയസലാപവും ബ്രേക്ക് അപ്പ് കേട്ട് മടുത്തിട്ടാണ് ആ വഴിക്ക് തിരിയാത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആന്റി എന്നെ ഒന്ന് അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞാൽ ധൈര്യമായി പ്രേമിക്കാനും ആളുടെ സ്വഭാവം പിടികിട്ടും വേണ്ട. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയും മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *