മനുഷ്യർ ഈ കഴുതകളെ മാതൃകയാക്കണം…

മനുഷ്യരേക്കാൾ കൂടുതൽ മൃഗങ്ങളിൽ ആണ് പരസ്പര സ്നേഹം ഉള്ളത്. പരസ്പരസ്നേഹത്തിന്റെ മാതൃകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. പിൻ കാലുകൾക്ക് അപകടം പറ്റിയ കഴുതയെ റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന മറ്റൊരു കഴുത വീഡിയോ നിമിഷനേരം കൊണ്ട് തന്നെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി മാറി. അധികം തിരക്കില്ലാത്ത റോഡ് ആണെങ്കിലും വാഹനങ്ങൾ ചീറിപ്പാഞ്ഞു പോകുന്നത്.

നാലു കാലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കുക പ്രയാസമാണ്. അപ്പോഴാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഉലയ്ക്കുന്ന ത മരുഭൂമിയിൽ പിൻകാലുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു അധികം ദിവസം ജീവിക്കുക എന്നത് ദുഷ്കരമാണ്. എന്നാൽ അവിടെ കണ്ടത് എല്ലാവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന കണ്ണു നനയ്ക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ്. മനുഷ്യർക്ക് ഇതിൽനിന്ന് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് എന്നാണ് പലരും ഈ വീഡിയോയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

These donkeys, who say that there is no intelligence by men who fight by caste and religion, must learn by acting. You have to see and learn their love. When one of them had an accident, the silent insects refused to leave. A video like this is something that will make anyone’s eyes see. This video, a model of love for each other, stands out. Men should model this love. This video reminds us that one should never help him in his grief.

Even animals know that when accidents occur, they should be taken with them without going on the way, but humans are the ones who are backward. If you like it. Share this video. Like it the same way. Command your precious. Responses are expected. More like this. To get videos. Beauty, Health, Skin, Healthy, Insurance, Home Loan . Thank you very much to all those who have cooperated so far.