മലബന്ധം,മലദ്വാരത്തിൽ എരിച്ചിൽ വേദന എങ്കിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക..

നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ജീവിത ശൈലിയും വ്യായാമക്കുറവും ഉറക്കക്കുറവും സ്ട്രെസ്സും എല്ലാം ടെൻഷനും എല്ലാം കാരണം പലരോഗങ്ങളും ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങൾ ആയി മാറിക്കഴിഞ്ഞു അതിലൊന്നാണ് ഫിഷർ എന്ന രോഗം .മലദ്വാരത്തിലെ ഉള്ളിൽ മലം കട്ടിയായി പോകുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിലും മലം അധികസമയം ഇളക്കി പോകുമ്പോഴും വരുന്ന ഒരു പൊട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ വിള്ളൽ ആണ് ഫിഷർ എന്ന് പറയുന്നത്. മലദ്വാരത്തിലെ ആശ്രയിച്ച് വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും ആളുകൾ ഇതിനെ മൂലക്കുരുഅഥവാ പൈൽസ് ആയിട്ടാണ് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന.

രണ്ട് ലക്ഷണങ്ങൾ വെച്ച് നമുക്ക് ഫിഷറിന് സുഹൃത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ആയിരിക്കും.പൈൽസ് എന്നത് സാധാരണയായി വേദനയില്ലാത്ത ഒരു രോഗമാണ്.നമ്മുടെ മലദ്വാരത്തിലൂടെ സഖാവ് പെടുന്ന ബെയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ രക്തക്കുഴലുകൾവികസിച്ച പുറത്തേക്ക് വരുന്ന അവസ്ഥയാണ് പൈൽസ്.പൈൽസ് രോഗം പൊതുവേ മലബന്ധം ഉള്ള ആളുകളിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്.

മലബന്ധം കാരണം അമിതമായി മുക്കുന്ന അതിലൂടെ നമ്മുടെ മലാശയത്തിലെ അകത്തുള്ള പ്രഷർ കൂടുതലായി രക്തക്കുഴലുകൾ വികസിച്ച് പുറത്തേക്ക് തള്ളിവരുന്ന അവസ്ഥയാണ്. ഇത് തുടക്കത്തിൽ വേദന ഇല്ലാത്ത ഒരു രോഗമാണ്. ഫിസ്റ്റുല എന്ന രോഗം നമ്മുടെ മലദ്വാരത്തിന് ഉള്ളിൽ അണുബാധ വന്നാൽ ഒരു കുരു കാലക്രമേണ പഴുപ്പും അണുക്കളും അവിടെനിന്ന്.

സഞ്ചരിച്ച് ഒരു തുരങ്കം ഉണ്ടാക്കി മലദ്വാരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും വശത്തുള്ള തൊലി പുറത്തേക്ക് പൊട്ടി പുറത്തേക്ക് വരുന്ന അവസ്ഥയാണ്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മതി ദ്വാരത്തിന് ഉള്ളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി മലദ്വാരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വശത്ത് മലദ്വാരത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറി പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഒന്നാണ് ഫിസ്റ്റുല. ഫിഷർ രണ്ടാമത്തെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസമാണ് രക്തസ്രാവം. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.