മക്കളെയും ഭർത്താക്കന്മാരെയും ഉപേക്ഷിച്ചുപോകുന്ന ഭാര്യമാർ ഇതൊന്നു കാണണം…

ഇതാണ് സ്നേഹം അഞ്ചുവർഷം കോമയിൽ കിടന്ന ഭർത്താവിനെ ഉപേക്ഷിക്കാതെ കൂടെ നിന്ന് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിച്ച ഭാര്യ. ചിരിച്ചും കളിച്ചും കൂടെ നടന്ന് ഭർത്താവ് ഒരുദിവസം തളർന്നു വീഴുകയും ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച ശേഷം കോ മേലേക്ക് വീണു പോവുകയും ഒരു ആരെയും തിരിച്ചറിയാതെ ഒരാളുടെ മിണ്ടാതെ ഫാനിലേക്ക് കണ്ണുംനട്ട് അങ്ങനെതന്നെ കിടക്കുകയും ചെയ്താൽ ഏതൊരു ഭാര്യയും തളർത്തുന്നതാണ്. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ തന്നെ ഭർത്താവിനെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിച്ചത് ഭാര്യ.

ചൈനയിലെ സിൻജിയാങ് പ്രവിശ്യയിലെ ഗുഹയിൽ നിന്നുള്ള ലിസി ഹുവ ജോലിക്ക് പോകുംവഴിയാണ് ഒരു സ്കൂട്ടർ അപകടത്തെത്തുടർന്ന് കോമയിലേക്ക് വീണുപോയത്. ഭാഗ്യവശാൽ പിന്നെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ കൂടി അയാളെ പരിചരിക്കാൻ തയ്യാറായി ഭാര്യ സാങ്കി ഹുവാൻ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

She took care of her husband for 20 hours a day, not one but two, 200 days. Finally, five years later, he opened his eyes and stood in front of his wife with tears in his eyes, increasing his silence for two to five years. Sank I love you. The doctor who treated him for these five years is Han. He says Lean was in a critical condition injured at the time of his hospitalization.

If his wife had not been that good woman with him, he would probably have gone to bed for life. He raised his hand back to life and all the credit was to one of her. If you like it. Share this video. Like it the same way. Command your precious. Responses are expected. More like this. To get videos. Beauty, Health, Skin, Healthy, Insurance, Home Loan . Thank you very much to all those who have cooperated so far.