മറ്റുള്ളവരെ ചിരിപ്പിക്കുകയും സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതും ഒരു കഴിവാണ്…

അധികം ചിരിപ്പിക്കുന്നതും രചിക്കുന്നത് നിരവധി വീഡിയോകളാണ് നാം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കാണാറുള്ളത് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇടയിൽ വളരെയധികം പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവർ ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് സാമ്പത്തികമായും അതുപോലെതന്നെ അറിവിന്റെ കാര്യത്തിലും ചിലപ്പോൾ പിന്നോട്ട് ഒത്തിരി ആളുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ജീവിതത്തിലെ എല്ലാത്തിനെയും വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടെ നേരിടുന്നതിനും.

   

അതുപോലെതന്നെ ജീവിതം ആസ്വദിക്കുന്നതിനും ശ്രമിക്കുന്നവർ വളരെയധികം ആണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ വീഡിയോ ആണ് നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പാട്ട് പാടുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ ആസ്വദിക്കുന്നതിനും മറ്റുള്ളവരെ ആസ്വദിപ്പിക്കുന്നതിനും ഉള്ള കഴിവ് ഇതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഒത്തിരികമന്റുകളാണ് ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് എത്തുന്നത് എല്ലാ പാട്ടിന്റെയും ആദ്യ നാല് വരികൾ മിക്കവാറും എല്ലാവരും ശരിയായി പാടുന്നവർ ആയിരിക്കും.

അതുപോലെ തന്നെ നാലുവരി എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുമാണ് ബാക്കിവരുന്ന വരികൾ എല്ലാം സ്വന്തം ഈണം സ്വന്തം താളം സ്വന്തം വരി എന്നിങ്ങനെയാണ് പലരും കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരെയും വളരെയധികം ചിരിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ പാട്ടിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം പകരുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ ചിരിക്കുന്ന ചിരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതും . വളരെയധികം കഴിവുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രം സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്ന് .

ഒത്തിരി ആളുകൾ കമന്റ് ആയി നൽകുന്നുണ്ട് അതുപോലെതന്നെ തെറ്റു കൂടിയിട്ട് പോലും ചേട്ടൻ പാട്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പാടി എന്ന് പറയുന്നവരാണ് സംഭവം ഇങ്ങനെയാണ് കലാഭവൻ മണി ചേട്ടന്റെ ചാലക്കുടി ചന്തക്കു പോയപ്പോൾ എന്ന പാട്ട് പാടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *