ലോകത്തെ മുഴുവൻ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ രാജാവിന്റെ വീടും വസ്തുക്കളും.

1788 മുറികൾ 257 ബാത്റൂം എല്ലാം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വർണത്തിൽ. അത്യാഡംബര ത്തിന് ഒരു അവസാനവാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതാണ് വിശേഷങ്ങൾ കേട്ടാൽ സത്യത്തിലാരും ഒന്ന് അമ്പരന്നു പോകും എന്നതാണ് അവസ്ഥ. കാരണം ഇവിടെ കിടപ്പുമുറിയിൽ സ്വീകരണമുറിയിൽ അവരെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വർണം കൊണ്ടാണ്. 1788 പൊടികൾ 257 ബാത്റൂം എല്ലാം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വർണത്തിൽ. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വീട് ബ്രൂണൈ രാജാവിന്റെ ഭവനത്തിന് വിശേഷണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ.

ആഡംബര വാഹനങ്ങളുടെ കഥകൾ എത്ര കേട്ടാലും നമ്മൾ സാധാരണക്കാർക്ക് ആശ്ചര്യമാണ് എന്നാൽ ബോഗിയുടെ കൊട്ടാരത്തിലെ വിശേഷങ്ങൾ നേടാൻ സത്യത്തിലാരും ഒന്ന് അമ്പരന്നു പോകും. ഒരു കുടുംബത്തിന് താമസിക്കാൻ വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച വീടുകൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വീടാണിത് 1788 മുറികളാണ് ഈ വീട്ടിലുള്ളത്. വീട് പറയുന്നതിലും നല്ലത് കൊട്ടാരം എന്നു പറയുന്നതാവും. ഒരുപക്ഷേ കൊട്ടാരം എന്ന പേരുപോലും.

ഈ വരുന്ന ഒരു പോരായ്മ യോഗം 1788 മുറികൾ പുറമേ 257 ബാത്ത്റൂമുകൾ 110 കാർ കേരജുകൾ അഞ്ച് സിമ്മിംഗ് പൂൾ എന്നിങ്ങനെ നീളുന്നു ഇവിടുത്തെ ആഡംബരങ്ങൾ. 1,500 പേരുടെ സുഖമായി ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഈ വീടിനു കഴിയും. 48 ഏക്കറിൽ 21 ലക്ഷത്തി 52 1751 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വിസ്തീർണം ഉള്ള സ്ഥാനൂറിൽ ഇമാൻ കൊട്ടാരത്തിനു മതിലുകളില്ല ഒന്ന് ലേശം നാല് ബില്യൻ ഡോളർ ആണ്. ബ്രൂണോയുടെ ധന പ്രതിരോധ വിദേശ വകുപ്പുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത പ്രധാനമന്ത്രി കൂടിയായ ഈ രാജാവിന് അയ്യായിരത്തിലേറെ കാറുകൾ ഉണ്ട് .തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.