കുപ്പത്തൊട്ടിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച കുഞ്ഞിനെ ഉപേക്ഷിക്കാത്ത പച്ചക്കറി വിൽപ്പനക്കാരൻ ചെയ്തത് കണ്ടോ.

പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞിനെ കുപ്പത്തൊട്ടിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച മാതാപിതാക്കൾ കുഞ്ഞിൻറെ കരച്ചിൽകേട്ട് എത്തിയ ഉന്തുവണ്ടിക്കാരൻ. പിന്നീട് നടന്നത് ചരിത്രം. റിസൾട്ട് ഉടനെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന നിരവധി വാർത്തകൾ നാം ദിനംപ്രതി കേൾക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ കുപ്പത്തൊട്ടിയിൽ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു കുഞ്ഞിനെയും ആ കുഞ്ഞിനെ എടുത്തു വളർത്തിയ ഒരു മുഴു പട്ടിണി കാരനെയും നേരിട്ട് ജീവിതകഥയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി ഉന്തുവണ്ടിയിൽ പച്ചക്കറി വിറ്റ് നടന്ന മനുഷ്യനെ 30 വർഷം മുമ്പ് കുപ്പത്തൊട്ടിയിൽ നിന്നും ലഭിച്ച മാണിക്യം .

സംഭവം നടന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആസാമിൽ ഉള്ള ടിൻസുകിയ എന്ന സ്ഥലത്താണ്. അന്നു 30 വയസ്സുള്ള സുബേരൻ ഉന്തുവണ്ടിയിൽ പച്ചക്കറി വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അടുത്തു കിടന്ന മാലിന്യക്കൂമ്പാരത്തിൽ നിന്നും ഒരു കുഞ്ഞിനെ കരച്ചിൽ കേട്ടു. പെട്ടെന്ന് തടി കച്ചവടം നടത്തിയ ആ മാലിന്യക്കൂമ്പാരം പരിശോധിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആ മാലിന്യക്കൂമ്പാരത്തിൽ കാഴ്ച കണ്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ ഞെട്ടിപ്പോയി. തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

In the midst of the garbage, a baby girl immediately picked up the baby and looked around to see if the mother was standing nearby, and after finding anyone, she immediately decided to rescue the child and raise her own there. He named the baby Jyoti and left it until the wedding for the baby. Later, her parents were Suberan herself. Suberan sent her to school after working hard day and night. Everything was taught. He fulfilled all her needs.If you like it. Share this video. Like it the same way. Command your precious. Responses are expected. More like this. To get videos. Beauty, Health, Skin, Healthy, Insurance, Home Loan . Thank you very much to all those who have cooperated so far.