കടലിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ ഗർഭിണിയായ ടൂറിസ്റ്റ് കടലിൽ വെച്ച് പ്രസവം നടന്നു..

കടലിൽ ടൂറിസ്റ്റ് പ്രസവം സംഗതി വൈറൽ. പ്രസവത്തിന് എന്തൊക്കെ തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഓരോരുത്തരും നടത്തുന്നത്. എന്നാൽ കുളിച്ചു കയറി ഗർഭിണി കുഞ്ഞിനു ജന്മം നൽകി. ഗർഭിണി ഒരു സ്ത്രീ കടലിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ യുവതി തിരിച്ച് കയറിയപ്പോൾ പ്രസവം പൂർത്തിയാക്കിയ സംഭവം വാർത്തയാക്കുകയും ആണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സംഭവത്തിൽ ചിത്രങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്.

ഈജിപ്തിലെ ചെങ്കടലിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ റഷ്യൻ ടൂറിസ്റ്റ് ആൺകുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകിയത്. ടാബിലെ റിസോർട്ടിന് സമീപം ഉള്ള കടലിൽനിന്ന് പ്രസവം കഴിഞ്ഞു യുവതി തിരികെ വരുമ്പോൾ പങ്കാളിയും പിതാവ് ജനിച്ചുവീണ കുഞ്ഞുമായി വരുന്നത് കണ്ട് ജനങ്ങൾ അമ്പരന്നുപോയി. യാതൊന്നും സംഭവിക്കാത്ത മട്ടിലായിരുന്നു യുവതി തിരികെ കയറിയത്. ചിത്രങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതോടെയാണ് സംഗതി വൈറലായത്. വെള്ളത്തിൽ സിംപിള് ഒരു പ്രസവം നടന്നത് കൊണ്ട് ലോകം ഇപ്പോൾ അമ്പരന്ന് ഇരിക്കുകയാണ്.കൂടുതലെ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണു.

At the same time it is not clear whether they were ready to give birth in the water or by mistake. Social media is in dispute as to whether the man is a father or a doctor as an older age. The camera caught the pictures from the next ten% balcony.If you like it. Share this video. Like it the same way. Command your precious. Responses are expected. More like this. To get videos. Beauty, Health, Skin, Healthy, Insurance, Home Loan . Thank you very much to all those who have cooperated so far.