കഷണ്ടിയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് വിവാഹത്തിന് തൊട്ടുമുൻപ് യുവതി പിന്മാറി എന്നാൽ യുവാവ് ചെയ്തത് കണ്ടോ…

കഷണ്ടി ഉണ്ടെന്നു പറഞ്ഞ വിവാഹ വേദിയിൽ നിന്നും വധു പിന്മാറി പിന്നീട് സംഭവിച്ചത് കണ്ടു വിവാഹ വേദിയിൽ വച്ച് ഉണ്ടെന്നു പറഞ്ഞ് യുവതി വിവാഹത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറി വരണ്ടേ മധുര പ്രതികാരം കണ്ട് കണ്ണ് തള്ളി യുവതി.വിവാഹ വേളയിൽ വരന കഷണ്ടി ഉണ്ടെന്ന് വധു തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെ വരനെ യുവതി ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിന് പ്രതികാരമായി സമീപവാസിയായ നിർധനയുവയെ കണ്ടെത്തി വിവാഹം കഴിച്ച മ്യൂറൽ സർജൻ കൂടിയായ.

വരം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൈകടി നേടിയിരിക്കുകയാണ്. യുവതി നിശ്ചയിച്ച വിവാഹത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറിയപ്പോൾ സമീപവാസിയായ നിർധന യുവതിയെ കണ്ടെത്തി വിവാഹം കഴിച്ചു കൂടിയായ വരാൻ പ്രതികാരം ചെയ്തതാണ് എന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്. ബീഹാറിലെ സംഭവങ്ങൾ നടന്നത് ദില്ലി സ്വദേശിയായ ന്യൂറോസർജൻ ഡോക്ടർ രവികുമാർ ആയിരത്തിലധികം കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാണ് വിവാഹത്തിനായി സിലിഗുരുയിൽ എത്തിയത്.

ഇപ്പോഴാണ് യുവതിയുടെ അപ്രതീക്ഷിതമായ പ്രതികരണം ലഭിച്ചത് തലയിലെ മുടി കണ്ടിട്ടൊന്നുമല്ല മറിച്ച് ഒരാളുടെ മനസ്സ് കാണാൻ പഠിക്കണം എന്നായിരുന്നു കഷണ്ടിയുടെ പേരിൽ തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച യുവതിക്ക് യുവാവ് മറുപടി നൽകിയത് യുവാവിന്റെ തീരുമാനത്തിനും മറുപടിക്കും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ മികച്ച പ്രതികരണമാണ. ഒത്തിരി ആളുകളെ പ്രവർത്തിയെ വളരെയധികം പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക്.

ഇതുതന്നെയായിരിക്കണം നല്ലതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ജീവിതത്തെ വളരെയധികം നന്മ പ്രവർത്തിയാണെന്നും വളരെയധികം ആളുകൾ പ്രശംസിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്.പലപ്പോഴും പലരും സൗന്ദര്യത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യംനൽകുന്നവരാണ് ഇത് ഒരിക്കലും നല്ലതല്ല സൗന്ദര്യത്തേക്കാൾ നല്ല മനസ്സിനാണ് എപ്പോഴും പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടത് എന്ന് ഒത്തിരി ആളുകൾ കമന്റ് ആയി പറയുന്നുണ്ട്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *