വിവാഹത്തിനുശേഷം ഭാര്യയെ സംശയിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അത് ജീവിതത്തിന്റെ താളം തെറ്റിക്കും…

ഇന്ന് പലപ്പോഴും കുടുംബജീവിതങ്ങൾ തകർന്നു പോകുന്നതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സംശയമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംശയം ഒരാളിൽ ഉണ്ടായാൽ മതി ആ കുടുംബ ജീവിതം വളരെയധികം അസ്വരയങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായി മാറും. അത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് അരവിന്ദന്റെ കൂട്ടുകാരൻ വിപന ചന്ദ്രൻ എന്ന വിപിൻ.

   

ആ വിശേഷം പറയുന്നത് അറിഞ്ഞു പല്ലവിക്ക് വേറെ വിവാഹം ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നിന്റെ തീരുമാനം എന്താണ് കാറിൽ സുഹൃത്തുക്കളായ അരവിന്ദം വിപനും പിന്നെ ഡ്രൈവറും മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്.ഈ യാത്രയിൽ ഒരുപക്ഷേ പിരിക്കേണ്ടത് പല്ലവി ആയിരുന്നു വർഷം രണ്ടു കഴിഞ്ഞു താൻ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് അതും വിവാഹം കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം ആദ്യമായി നാട്ടിലേക്കുള്ള വരവാണ് അവളിപ്പോൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമോ.

താൻ എത്തുന്ന കാര്യം ഭാര്യയാണ് പക്ഷേ പരസ്പരമുള്ള ബന്ധം നിലച്ചിട്ട് വർഷം ഒന്നര കഴിഞ്ഞു മാറുന്നതിനു മുമ്പ് നാട്ടിൽനിന്ന് വിദേശത്തേക്ക് വിമാനം കയറിയതാണ് വിവാഹത്തിന് ആയിട്ടാണ് അവധിക്കു വന്നത് ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികളെ കാണാൻ പോയതും ഒരാളെപ്പോലും മനസ്സിന് പിടിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ അവധി തീരുന്നതിനു മുമ്പ് ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ മടങ്ങിപ്പോയല്ലോ എന്നുപോലും ചിന്തിച്ചു.

പക്ഷേ അകന്നവകയിലുള്ള ഒരു സിറ്റിയാണ് പരിചയത്തിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട് പോകുന്നതിനു മുമ്പ് അതും കൂടി ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ നിർബന്ധിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് പല്ലവിയെ കണ്ടത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതോ അന്ന് ഒരു മുന്നറിയിപ്പും കൂടാതെ പെണ്ണുകാണാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അവൾ മാത്രമായിരുന്നു വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത് തങ്ങളെ കണ്ടു .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *