ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ കിഡ്നി സ്റ്റോൺ പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കാനും ഇനി ഒട്ടും വരികയുമില്ല.. 👌

ഇന്ന് ഒത്തിരി ആളുകളിൽ കണ്ടിരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യപ്രശ്നം തന്നെയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്ന കല്ലുകൾ എന്നത് ഈ രോഗാവസ്ഥ വളരെയധികം വേദനാജനകമായ ഒന്നാണ് ശക്തമായ വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നതിനുള്ള കാരണമായിരിക്കും ഇത്. പെട്ടെന്ന് ഉള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ തീവ്രവും അതികഠിനമായ വേദന ചില ആളുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നായിരിക്കും. ഉള്ളതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണമാണ് ഡിവൈറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തീവ്രമായ വേദന.

   

എന്നാൽ ഈ വേദന മറ്റു രോഗവസ്തകൾ മൂലമാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. കാൽസ്യം യൂറിക്കാസിഡ് എന്നിവ അടങ്ങിയ ധാതുക്കളുടെയും ഉപ്പിന്റെയും ശേഖരമാണ് ഇവരുടെ കല്ലുരുപത് കാരണമായി നിലനിൽക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ ധാതുക്കളും നിങ്ങളുടെ മൂത്രത്തിൽ അടിഞ്ഞു കൂടുമ്പോൾ ഇത് വൃക്കയിലുള്ള കല്ലുകൾ രൂപം കൊള്ളുന്നതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്.

നിർജലീകരണം അമിതവണ്ണം എന്നിവയാണ് വൃക്കയിലെ കല്ലുകൾ രൂപപ്പെടുന്നതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ അതുപോലെതന്നെ ജലാംശം നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയും വൃക്കയിലെ കല്ല് രൂപപ്പെടുന്നവരെ കാരണമായി നിൽക്കുന്ന ഒന്നുതന്നെയായിരിക്കും പലപ്പോഴും കാൽസ്യം അല്ലെങ്കിൽ യൂറിക്കാസിഡ് നിലവിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട കട്ടിയുള്ള ഉപ്പിന്റെയും ധാതുക്കളുടെയും കട്ടകളാണ് വൃക്കയിലെ കല്ലുകൾ.

ഇവ വൃത്തിക്കുള്ളിൽ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ മൂത്രം നാളികയിലെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് പുഞ്ചിരിക്കുമ്പോൾ പിന്നീട് വളരെയധികം വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നതിനെ കാരണം ആവുകയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പ്രവേഗമോ അമിതവണ്ണം ഉള്ളവരിലാണ് വൃക്കയിലെ തല്ല് കൂടുതലായും കണ്ടുവരുന്നത്. ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പുറകിലെ വൈറല് വശത്ത് വളരെയധികം വേദന അനുഭവപ്പെടുക അതുപോലെതന്നെ മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം വേദന ഉണ്ടാവുക കൂടാതെ മൂത്രത്തിൽ ഒരറ്റം കാണുന്ന അവസ്ഥ എന്നിങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ തന്നെയാണ് തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക…