രാവിലെ മുഖം കഴുകുന്നതിനോടൊപ്പം അല്പം ഇതും മുഖത്ത് പുരട്ടിയാൽ മുഖകാന്തി വർദ്ധിക്കും.

മുഖം നന്നായി വൃത്തിയാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് പലരും മലമോഹം കാണിക്കാറുണ്ട് വെറുതെ വെള്ളം തെളിച്ചാൽ മാത്രം മുഖം വൃത്തിയാക്കിയില്ല അതല്ലെങ്കിൽ മുഖം കഴുകാൻ ഒരു ഫേസ് വാഷിനെ സഹായം തേടിയാൽ മാത്രം മതിയാകുമോ? കുടിവെള്ളത്തിലോ സർബത്തിലോ ഒക്കെ ഐസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും സൗന്ദര്യത്തിനും ഐസ് ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നിങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും.

ഐസ് നല്ല ഓപ്ഷൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ മുഖം ഫ്രഷ് ആയി നിലനിർത്തിനോടൊപ്പം പൈസ നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് ഡാർക്ക് സർക്കിൾ ഇല്ലാതാകുന്നു മുഖത്തെ പാടുകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന സൗന്ദര്യവർദ്ധ വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഐസ് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കൂ ബ്യൂട്ടി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പാടുകൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നു എങ്കിലും കുറച്ചു സമയത്തിന് ശേഷം അവ വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു ഇതിന് പകരം ആയി വീട്ടിലിരുന്ന് പണം മുടക്കാതെ ഐസ് ഉപയോഗിക്കാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക്.

ശാശ്വത സൗന്ദര്യം നൽകും ഇടപെട്ട് മുഖം കഴുകുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ പലരും പൊതുവേ പൊടിയും അഴുക്കും കഴുകി കളയാനാണ് നമ്മൾ ഇടപെട്ട് മുഖം കഴുകുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഓരോ മണിക്കൂർ അടിവട്ടം മുഖം കഴുകുന്ന സൗന്ദര്യപ്രേമികൾ ആയ ആളുകളും ഏറെയാണ് എന്നാൽ ഇടപെട്ട് മുഖം കഴുകുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് സൗന്ദര്യ രംഗത്ത് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് മുഖം.

കഴുകുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത നാല് കാര്യങ്ങൾ ഇവയൊക്കെയാണ്. ഇടപെട്ട് മുഖം കഴുകുന്നത് മുഖത്തെ ചർമം കൂടുതൽ വലിയാൻ കാരണമാകും ഒരു ദിവസം രണ്ട് നേരം മുഖം കഴുകുന്നതിൽ പ്രശ്നമില്ല രാവിലെയോ വൈകിട്ടോ കഴുകി വൃത്തിയാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇടപെട്ട് മുഖം കഴുകുന്ന ആരോഗ്യത്തോടെ നിലനിർത്തുവാൻ സഹായിക്കുന്ന സ്വാഭാവികമായ എണ്ണമയം ഇല്ലാതാകുന്നു. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.