അടിക്കടി ഉണ്ടാകുന്ന കഫക്കെട്ട് എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാം.. 😱

വളരെയധികം ആളുകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യപ്രശ്നം തന്നെയായിരിക്കും കഫക്കെട്ട് എന്നത് പലപ്പോഴും കഫകെട്ട് വരുന്നതിന്റെ കാരണം പോലും നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. തല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് കഫം വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ പൊടിയടിക്കുന്നത് മൂലം കഫം കിട്ടും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുചിലറിയിൽ ആണെങ്കിൽ.

   

പ്രധാനമായും കുട്ടികളിൽ ആണെങ്കിൽ വിയർക്കുമ്പോൾ തലയിൽ വിയർപ്പ് നിന്നിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കാണപ്പെടുന്നു. ചില സമയങ്ങളിൽ മഴ നനയുമ്പോൾ വെള്ളം ലെൻസിൽ ചെന്ന് കഫക്കെട്ട് രൂപപ്പെടുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ കഫക്കെട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത്. ചിലപ്പോൾ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് പുരം ചിലതരം ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ.

കഴിക്കുന്നത് പോലും കഫം കിട്ടും പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും കാരണമാകുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ചില പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതുപോലെതന്നെ പോലെയുള്ള ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരിലും കഫംകെട്ട വളരെ അധികമായി തന്നെ കാണപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ ദഹന സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളും ചിലപ്പോൾ എത്രയും ഗ്യാസ്ട്രബിളും അതുപോലെതന്നെ കഫക്കെട്ട് പോലെയുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനേ കാരണമാകുന്നത്.

അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുണ്ടാകുന്ന റിഫ്ലക്സ് അതായത് നമ്മൾ കഴിച്ച ഭക്ഷണം ഉള്ളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അവിടെനിന്ന് തിരിച്ചു ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ നാളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെതന്നെ അസിഡിറ്റി റിലേറ്റഡ്ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവരുടെ പോലെയുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.