മുടി വളർച്ച ഇരട്ടിയാക്കുന്നതിന് ഇതാ കിടിലൻ മാർഗ്ഗം..

മുടി വളർച്ചയുടെ കാര്യത്തിൽ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നവർ വളരെയധികം ആണ്. മുടി വളർച്ച ഇരട്ടിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ന് പലരും പലതരത്തിലുള്ള മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഇത് പലപ്പോഴും ഗുണത്തേക്കാൾ ഏറെ ദോഷം ചെയ്തുകൊണ്ട് മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നശിക്കുന്നതിന് കാരണമാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മുടികൊഴിച്ചിൽ തടയുന്നതിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ചിലപ്പോൾ മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തെ തന്നെ വളരെയധികം ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നതിനും.

   

കാരണമാകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടുതന്നെ മുടിയും നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും മുടിവളർച്ച ഇരട്ടിയായി കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിനും എപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ അനുയോജ്യം പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് മുടിവളർച്ച നല്ല രീതിയിൽ ഇരട്ടിയാക്കുന്നതിന് സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. മുടി വളർച്ച ഇരട്ടിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വിവിധങ്ങളായ മരുന്നുകൾ.

സ്വീകരിക്കുന്നവർ വളരെയധികം ആണ് ഇത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തെ വളരെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ മുടി വളർച്ച ഇരട്ടിയാക്കുന്നത് എപ്പോഴും വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ ഭക്ഷണകാര്യങ്ങളിലും വളരെയധികം ശ്രദ്ധ ഉണ്ടായിരിക്കണം. മുടിയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് എപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് മുടിയുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെ വളരെയധികം.

ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും നെല്ലിക്ക എന്നത് നെല്ലിക്കമുടി വളർച്ചയ്ക്ക് ഉത്തമം ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് നെല്ലിക്ക കഴിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നെല്ലിക്ക ഉപയോഗിച്ച് ഹെയർ മാസ്കുകളും നോയിലുകളും തയ്യാറാക്കി ഉപയോഗിക്കുന്നതും മുടിയെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെ വളരെയധികം ഉത്തമം ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ പൂർവികർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും ആവണക്കെണ്ണ ആവണക്കെണ്ണയും മുടി വളർച്ച ഇരട്ടിയാക്കുന്നതിന് വളരെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ്.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *