മുടി വളർച്ച ഇരട്ടിയാക്കാൻ ഇതാ കിടിലൻ വഴി..

മുടിയുടെ സംരക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് പലവിധത്തിലുള്ള വെല്ലുവിളികളാണ് നാം ദിനംപ്രതി നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരോഗ്യമുള്ള തിളക്കമുള്ള കറുത്ത മുടിയിഴകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് ആളുകളും എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ജീവിതശൈലിയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളും അനാരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണ ശീലങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മുടിയുടെ പലതരത്തിലുള്ള വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന കെമിക്കലുകൾ അടങ്ങിയ ഉത്പന്നങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തെ വളരെ.

ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് മുടിയും നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ അനുയോജ്യം പ്രകൃതിദത്ത മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മുടിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് നിലനിർത്തുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ് മുടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സകലവിധ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും തിളക്കവും.

പകരുന്നതിന് എപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ആരും കൂടുതൽ അനുയോജ്യം ഇത്തരത്തിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കറ്റാർവാഴ മാത്രമല്ല മുടിയെ നല്ല രീതിയിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും മുടികൊഴിച്ചിൽ തടഞ്ഞ പുതിയ മുടി കിളിർക്കുന്നതിനും കറ്റാർവാഴയും അതുപോലെ തന്നെ സവാളനീരും വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവ രണ്ടും ചേർത്ത മിശ്രിതം.

തലകുടിയിൽ സ്പ്രേ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് മുടിവളർച്ച ഉണ്ടാകുന്നതിനും പുതിയ പുതിയ മുടികൾ തീർത്തു വരുന്നതിനും വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നതാണ്. സവാളയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഞാൻ സൾഫറും മുടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വളരെയധികം അനുകൂലമായ ഒന്നാണ് ഇതു മുടിയുടെ വളർച്ചയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക. തുടർന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.