മുടിയുടെ ആരോഗ്യപരിപാലനത്തിന് ഇതാ കിടിലൻ ഒറ്റമൂലി..

ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് എപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ അനുയോജ്യം നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും മുടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സകലവിധത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം കണ്ടെത്തി മുടിവളർച്ച ഇരട്ടിയാക്കുന്നതിന് പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ വളരെയധികം ഉത്തമമാണ് പണ്ടുകാലം മുതൽ തന്നെ നമ്മുടെ പൂർവികർ മുടിയുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങളെയാണ് കൂടുതലും ആശ്രയിച്ചിരുന്നത് പ്രധാനമായും.

   

മുടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് മുടിയെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗ്ഗങ്ങളാണ് പൂർവികർ ആശ്രയിച്ചിരുന്നത് എങ്കിൽ ഇന്നത്തെ തലമുറയിൽ പെട്ടവർ മുടിയുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് കൂടുതലും കൃത്രിമ മാർഗ്ഗങ്ങളെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ കൃത്രിമ മാർഗങ്ങൾ വളരെയധികം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഒട്ടും ഗുണം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം മുടിയെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് മുടി വളർച്ച ഇരട്ടിയായി കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിന് മുടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന.

സകലവിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പരിഹാരം കാണുന്നതിനും എപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളതും ഇത്തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഉലുവ എന്നത് ഉലുവ നമ്മുടെ മുടി വളർച്ചയ്ക്ക് വളരെയധികം ഉത്തമമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കഞ്ഞിവെള്ളവും ഇത്തരത്തിൽ പണ്ടുകാലം മുതൽ തന്നെ നമ്മുടെ പൂർവികർ മുടിയുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന്.

വളരെയധികം തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മാർഗങ്ങളിൽ ഒന്നുതന്നെയാണ് ഇത്തരം മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ മുടിയെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും നിലനിർത്തുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഉലുവയും കഞ്ഞിവെള്ളവും ചേർന്ന മിശ്രിതം മുടിയിൽ പുരട്ടുന്നത് മുടിക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആകുന്നതിനും മുടിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *