പരുന്ത് കോഴിയും ഒരേസമയം മുട്ടവിരിഞ്ഞപ്പോൾ സംഭവിച്ചത്..

നമ്മുടെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വളരെയധികം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിരിക്കും. അത്തരത്തിൽ വളരെയധികം രസകരമായ ഒരു സംഭവത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.കാക്കയുടെ കൂട്ടിൽ കുയിൽ മുട്ടയിടുന്നത് സാധാരണ സംഭവമാണ് മുട്ടവിരിഞ്ഞാലും കുയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാം ഒരുപോലെ നോക്കും എന്നാൽ ഒരു കർഷകൻ നടത്തിയ ഒരു പരീക്ഷണമാണ് ഇപ്പോൾ വൈറൽ ആകുന്നത്. കോഴികളെ ഇദ്ദേഹം വളർത്തുന്നുണ്ട്.

   

മൂന്നാല് പരുന്തുകളയും വളർത്തുന്നുണ്ട് കോഴികളും പരുന്തുകളും അടയിരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കൗതുകം തോന്നിയത്. അദ്ദേഹം ഒരു കോഴിമുട്ട എടുത്ത് പനത്തിന്റെ കൂട്ടിലും പരുന്തിന്റെയും മുട്ടയെടുത്ത് കോഴിക്കൂട്ടിലും വെച്ചു മുട്ടഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ പരുന്തിന്റെ കുഞ്ഞിനെയും നോക്കി. അതിന് ആഹാരം നൽകി കൂടെ കൊണ്ടുനടന്നു എന്നാൽ പരുന്തിന്റെ.

പ്രവർത്തി ആ കർഷകനെ ഞെട്ടിച്ചു. പണ്ട് തന്റെ കുഞ്ഞിന് മാത്രം ആഹാരം കൊടുത്തു കോഴിക്കുഞ്ഞിനെ തിരഞ്ഞു നോക്കിയില്ല ആ കർഷകൻ കോഴിക്കുഞ്ഞിനെ കോഴിയുടെ അടുത്തും പരുന്തിന്റെ കുഞ്ഞിനെ പരുന്തിന്റെ കൂടെയും ആക്കി എന്നാൽ പരുന്തും തിരിച്ചുകിട്ടിയത് നന്നായി നോക്കാനും തുടങ്ങി. ഏറ്റവും ശക്തനായ ദൈവം സൂര്യഭഗവാൻ ആണ്.

സൂര്യ ഭഗവാനെ പരുന്തിന്റെ തലയാണെന്നാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം കുറച്ചു നിശ്ചയവും തീരുമാനങ്ങളുമാണ് പരുന്തിനെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് സൂര്യഭഗവാൻ പരുന്തിനെ തലേന്നുമാണ് വിശ്വാസം. ഈ സംഭവം പരുന്തുകളുടെ ചിന്താശക്തിയും പെരുമാറ്റവും എല്ലാം തെളിയിക്കുന്നവയാണ്. ഈ സംഭവം എല്ലാവരെയും വളരെ ഞെട്ടിക്കുന്നതായിരുന്നു.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.