മുടി തഴച്ചു വളരാൻവീട്ടിൽ എന്നും ലഭ്യമാകുന്ന ഈ വെള്ളം മതി..

പണ്ടുകാലം മുതൽ തന്നെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് വളരെയധികം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒന്നാണ് കഞ്ഞിവെള്ളം എന്നത്. ദാഹം അകറ്റുന്നതിന് കഞ്ഞിവെള്ളം കുടിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ തലമുറയിൽ ഉള്ളവർ കഞ്ഞി വെള്ളം തീരെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. പണ്ടുകാലത്തുള്ളവർ മുടിയുടെ സംരക്ഷണത്തിനും കഞ്ഞിവെള്ളം നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ നല്ല നീളമുള്ളതും അതുപോലെ കറുത്തതും ആയിരുന്നു പണ്ടുള്ളവരുടെ മുടിയും എന്നാൽ ഇന്നത്തെ തലമുറയിൽ പെട്ടവരുടെ മുടിയി.

   

ൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. മുടിയെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നതിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ മുടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന താരൻ മുടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വരൾച്ച എന്നിവ ഇല്ലാതാക്കി മുടിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും കഞ്ഞിവെള്ളത്തിനൊപ്പം അല്പം കുതിർത്തു വച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ് ഇത് നമ്മുടെ മുടിക്ക് ആവശ്യമായ പോഷണങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും മുടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം കണ്ടെത്തിയും മുടിവളർച്ച ഇരട്ടിയാക്കുന്നതിനും ഇത് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നതാണ്.

താരൻ പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത ആക്കുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്. പാവം മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് മാത്രമല്ല താരനെ പൂർണമായും ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു ആഴ്ചയിൽ രണ്ടുനേരം ഇത് തലമുടിയിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ മുടിയിലെ താരൻ പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിനും മുടിക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം ലഭിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായിക്കും.

മുടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അറ്റം പിളരുന്ന അവസ്ഥ എന്നിവ ഇല്ലാതാക്കി, മുടിയെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഇത് വളരെയധികം സഹായിക്കും.മുടിക്ക് തിളക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും മുടിയുടെ അറ്റം പൊട്ടിപ്പോകുന്നതിനെ പരിഹാരം കാണുന്നതിനും കഞ്ഞിവെള്ളം ഉലുവ മിശ്രിതം വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.