മുടിയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വീട്ടിൽ തന്നെ ഹെയർ സ്പാ..

മുടിയുടെ സംരക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് പലവിധത്തിലുള്ള വെല്ലുവിളികളാണ് നാം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുടിയും നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും മുടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ തരം പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന സംരക്ഷണ മാർഗങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ബ്യൂട്ടിപാർലറുകളിൽ പോയി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വളരെയധികം ഹെയർ നടത്തുന്നവരും വളരെയധികം ആണ് മുടിയുടെ വളർച്ചയെ സഹായിക്കുന്നതിന് മുടിക്ക്.

നല്ല ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനും ഹെയർ സ്പാ ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം ഉത്തമം ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് എന്നാൽ ബ്യൂട്ടിപാർലറുകളിൽ പോയി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹെയർ പാ ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഗുണത്തേക്കാൾ ഏറെ ദോഷം ചെയ്യുന്നതിന് കാരണമായി തീരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രകൃതിദത്തമായ രീതിയിൽ ഹെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്നത് പ്രകൃതിദത്തമായ ഹെയർ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഒത്തിരി ഗുണങ്ങൾ ആണ്.

ലഭിക്കുന്നത് മുടിക്ക് യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള പാർശ്വഫലങ്ങളും ഉണ്ടാകാതെ ഉണ്ടാകാതെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും മുടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ തരം അഴുക്കുകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും ആവശ്യമായ പോഷകങ്ങൾ പ്രധാനം ചെയ്യുന്നത് മുടിയെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ഇത് വളരെയധികം നല്ലതാണ്.

ഈ ഹയര്‍ത്താ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇതിനെ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നല്ലൊരു മസാജ് കൊടുക്കുക എന്താണ് അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മൾ തലയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എണ്ണ ചൂടാക്കി തലയിൽ തന്നെ ശേഷം മസാജ് ചെയ്യുന്നതിനു ശേഷം നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തുണിയോ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *