മുടിയെ സംരക്ഷിക്കാനും മുടി വളർച്ച ഇരട്ടിയാക്കാനും കിടിലൻ മാർഗ്ഗം..

പണ്ടുകാലം മുതൽ തന്നെ നമ്മുടെ മുടിയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് പൂർവികമാർ വളരെയധികം ആശ്രയിച്ചിരുന്നത് ചെമ്പരത്തി ചെടിയെ തന്നെയായിരുന്നു. ചെമ്പരത്തി ഇലയും ചെമ്പരത്തിപ്പൂവും മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെയധികം ഗുണങ്ങൾ നൽകുന്നവയാണ് ആയുർവേദത്തിൽ മുടിയുടെ വളർച്ചയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മികച്ച ഔഷധമായി തന്നെയാണ് ചെമ്പരത്തി കണ്ടിരുന്നത് മുടികൊഴിച്ചിലിനെ ഫലപ്രദമായി നേരിടുന്നതിനും അതുപോലെതന്നെ അകാലനര പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും.

വളരെയധികം സഹായിച്ചിരുന്ന ഒന്നാണ് ചെമ്പരത്തി വിറ്റാമിൻ ശ്രീ ഫ്ളവനോയിഡുകൾ അമിനാ ആസിഡുകൾ മ്യൂസിലേജ് ഫൈബർ ഈർപ്പം ആൻഡ് ഓക്സിഡന്റുകൾ എന്നിവയാൽ വളരെയധികം സമ്പുഷ്ടമാണ് ചെമ്പരത്തി ഇതു മുടിയുടെ ഘടന മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും മുടിയുടെ വളർച്ചയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ പലരും മുടിയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് എപ്പോഴും വിപണി ലഭ്യമാകുന്ന കൃത്രിമ മാർഗ്ഗങ്ങളെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൃത്രിമ മാർഗങ്ങളിൽ ഉയർന്ന അളവിൽ കെമിക്കലുകൾ അടങ്ങുന്നതിനുള്ള സാധ്യത.

വളരെയധികം കൂടുതലാണ് ഇത് മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തെ വളരെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്ന കാരണമാകുന്നതിനും മുടിയിൽ വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും മുടികൊഴിച്ചിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും കാരണമാകുന്നത് മുടിയുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് എപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ഉചിതം. ഇത്തരത്തിൽ ചെമ്പരത്തി പൂവ് മുടിയുടെ വളർച്ച ഇരട്ടിയാക്കുന്നതിനും മുടിയെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്.

വളരെയധികം ഉത്തമമാണ് ചെമ്പരത്തിപ്പൂവും അതുപോലെ തന്നെ ഇലയും മുടിയുടെ ആരോഗ്യം വളരെയധികം സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ്. മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒന്നുതന്നെയാണ് ചെമ്പരത്തിപ്പൂവ് കേസിൽ സംരക്ഷണത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നവർ എപ്പോഴും ചെമ്പരത്തിപ്പൂവും ചെമ്പരത്തി ഇലയും വളരെയധികം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.