മുടിയിലെ നര പരിഹരിക്കാൻ കിടിലൻ മാർഗ്ഗം.

ഇന്ന് മുടിയുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പലവിധത്തിലുള്ള വെല്ലുവിളികളാണ് നാം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുടിയും നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും മുടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഒറ്റയ്ക്ക് ആളുകളും വളരെയധികം ലഭ്യമാകുന്ന ഉത്പന്നങ്ങളെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് എങ്കിൽ പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നര പരിഹരിക്കുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ മുടിയിലെ നര വരാതിരിക്കുന്നതിനും എപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ആശ്രയിച്ചിരുന്നത്.

   

പ്രധാനമായും മുടിയിൽ നിര വരുന്നതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളും അനാരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണ ശീലങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുടിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിപണിയിലെ ലഭ്യമാകുന്ന കെമിക്കൽ അടങ്ങിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇന്ന് കൊച്ചു കുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്നവരെയും ഇത്തരത്തിലുള്ള നര വളരെ നേരത്തെ തന്നെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിന് കാരണമായി തീർന്നിരിക്കുന്നത്. മുടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തല പരിഹരിക്കുന്നതിനും.

മുടിയുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനും ഇപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ അനുയോജ്യം പ്രകൃതിദത്ത മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് മുടിയേ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും നടത്തുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നതാണ് മുടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാത്തരം പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കുന്നതിനും മുടിയെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് പണ്ടുകാലം.

മുതൽ തന്നെ നമ്മുടെ പൂർവികർ വളരെയധികം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒന്നാണ് കറ്റാർവാഴ ഇതിനായി വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കറ്റാർവാടി ആണ് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് മുടിയുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് കറ്റാർവാഴ ഇന്ന് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്നവ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് ഇതിനെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നത് കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം ചിന്തിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *