താരൻ ഇല്ലാതാക്കി മുടികൊഴിച്ചിലിനെ പരിഹാരം കാണാം..

ഇന്ന് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകൾകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സൗന്ദര്യ പ്രശ്നം മാത്രമല്ല ആരോഗ്യപ്രശ്നം കൂടിയായിരിക്കും മുടികൊഴിച്ചിൽ എന്നത്. ആരോഗ്യത്തിൽ വരുന്ന ചില താഴെ പിഴകളും നമ്മൾ മുടികൊഴിച്ചിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിനും മുടിയുടെ ആരോഗ്യ നശിക്കുന്നതിനും കാരണമാകുന്നുണ്ട്.മുടികൊഴിച്ചിൽ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ഉൽപ്പനകളെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉത്പന്നങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഒട്ടും ഗുണം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നതാണ്.

   

വാസ്തവം കാരണം ഇത്തരം ഉത്പന്നങ്ങളിൽ ഉയർന്ന അളവിൽ കെമിക്കൽ അടങ്ങുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇത് മുടിയുടെ ആരോഗ്യ നശിക്കുന്നതിനേ കാരണം ആവുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് എപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത്. മുടി കൊഴിച്ചിലിന് വീട്ടുപരിഹാരം.മുടികൊഴിച്ചിലിന്റെ പ്രധാന കാരണം താരൻ ആണ്. മുടി വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാത്തത്.

മൂലമാണ് താരൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ കാരണം തലയിൽ എണ്ണ പുരട്ടി സംരക്ഷിക്കുന്ന പഴയരീതി കൈമോശം വന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്ന് പലരും എണ്ണ മുടിയുടെ പുറമേ മാത്രം പുരട്ടുകയാണ് ചെയ്യുക. തലമുടിയുടെ വേരുകളിൽ വരെ എണ്ണയെത്തും വിധം തലയോട്ടിയിൽ എന്ന തേച്ചുപിടിപ്പിച്ച് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് കഴുകി കളയുന്നതാണ് ശരിയായ രീതി.

കരൾ രോഗങ്ങൾ വൃക്ക തകരാറുകൾ പോലുള്ള മാരകരോകാവസ്ഥകളിൽ കടുത്ത മുടികൊഴിച്ചിൽ ഒരു ലക്ഷണമായി കാണാറുണ്ട്. മുടി ഒരു കെട്ടായി പറഞ്ഞു പോരുക മുടികൊഴിഞ്ഞ തലയോട്ടിയിഴകളുടെ കരുത്തും നീളവും കുറയുക എന്നിവയൊക്കെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ആകാം. താരം നിയന്ത്രിക്കാനായി വിട്ട ദിവസങ്ങളിലോ ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു തവണയോ പെട്രോൾ പോലുള്ള അണുനാശിനി കൊണ്ട് തലയണയിറച്ചി തോർത്ത് എന്നിവ കഴുകുക. തുടർന്ന് പറയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.