വിരശല്യം മാറ്റുവാൻ വെളുത്തുള്ളി ഉപയോഗിച്ചുള്ള മരുന്ന്.

ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ എങ്കിലും കൃമികടി അസ്വസ്ഥത അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ ചുരുക്കം കുഞ്ഞുങ്ങളിലെ ഉറക്കം കെടുത്തുവാനും ഈ ഇത്തിരി പോന്നവൻ ധാരാളം കൃമികടി എന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ മുതിർന്നവരിലും ഇത് ഉണ്ടാകുന്നു.നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ അതുപോലെ തന്നെ മുതിർന്നവരും എല്ലാവരിലും ഒരുപോലെ കണ്ടിരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് വിരശല്യം മലദ്വാര ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ചൊറിച്ചിൽ കൃമികടി എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത്. വിരശല്യം അനുഭവപ്പെടുന്നതിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന്.

വെച്ചാൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന കെമിക്കലുകളും എല്ലാം ആണ് ഇതിനു കാരണം. വീട്ടിൽ വച്ച് ഒന്നുതന്നെ നമുക്ക് ഇവരെ ശല്യം എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം എന്നതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. രാത്രിയിൽ കുഞ്ഞു കൃമികൾ വൻകുടലിൽ നിന്ന് സ്വൈര്യസഞ്ചാരം നടത്തിയ മലദ്വാരത്തിന് ചുറ്റും ചറപറ മുട്ടകൾ ഇട്ട് നിറയ്ക്കും. ആ സമയത്തുള്ള കടിയും വെരുകലും സഞ്ചാരവും ഒക്കെ കാരണം പാതിരാത്രിയിൽ കൃമികടിച്ച് ഉറക്കം.

പോയ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും എടുത്ത് അത്യാഹിത അത്യാഹിത വിഭാഗങ്ങളിൽ എത്തുന്ന അമ്മമാരുടെ എണ്ണം അത്ര കുറവൊന്നുമല്ല. എന്നാൽ ഏതു പ്രായത്തിലും കഴിക്കാവുന്ന വിവിധ ഇനം വിരമരുന്നുകൾ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ്. എന്നാൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇതിന് ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താം. വെളുത്തുള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വില ശല്യം പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കാം.

ഒരുവിധത്തിൽപ്പെട്ട വിറകൾ ഒന്നും കാര്യമായ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് സത്യം പിന്നെ വിര നല്ല വളരെയധികം ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കും. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക വീഡിയോ കാണുന്നതായി താഴെ ഇല്ലെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.