ഗർഭാവസ്ഥയിലുള്ള സ്കാനിങ്ങിനു ശേഷം യുവതിയോട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് അറിഞ്ഞാൽ ആരും ഞെട്ടും.

ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ആകാംക്ഷയും അതോടൊപ്പം ഉത്കണ്ഠയും ഉണ്ടാകുന്നത് സാധാരണമാണ്. വൈകാരികമായി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റങ്ങളിൽ ഒന്ന് .ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഗർഭം അമ്മയുടെയോ കുട്ടിയുടെ ഒക്കെ ജീവൻ അപകടത്തിലാകുന്ന വാർത്തകൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും ഒരു അമ്മയാവുക എന്ന ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും ഒരു പെണ്ണിനെ പിന്മാറാൻ ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒന്നും ഒരു വിഷയമേ അല്ല. എന്ത് ത്യാഗം സഹിക്കാനും തയ്യാറായി അവൾ ആ കുഞ്ഞിനെ ജീവൻ നൽകാൻ തന്നെ ത്യാഗം അതാണ്.

പെണ്ണിനെ ആണെന്ന് എന്നും ഒരുപടി മുന്നിൽ നിർത്തുന്നതും. ഗർഭാവസ്ഥയിൽ പലരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് തങ്ങൾക്ക് ഇരട്ടകുട്ടികൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന്. ഒരു പോലെയുള്ള രണ്ടു കുട്ടികൾ എന്നത് വളരെ അപൂർവ്വമായി കിട്ടുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഇരട്ടകുട്ടികൾ സയാമീസ് ഇരട്ടകൾ ആവുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അനുഗ്രഹം പലപ്പോഴും ഒരു ശാപമായി മാറാറുണ്ട്. ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലെ സയാമീസ് ഇരട്ടകള് വേർതിരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിലും ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ അതിനു സാധിക്കാതെ വരും.

ചിലപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ജീവൻ തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം അങ്ങനെ ഒരു കഥയാണ് മാക്സി മക്കൻസി മാൻഡലിൻ എന്നീ ഇരട്ട കുട്ടികളുടെ കഥ.ലോകത്തിനെ തന്നെ അപൂർവമായ കേസുകളിൽ ഒന്ന് ഒരു അമ്മയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും അപകടകരവും സങ്കീർണമായ ഗർഭധാരണം ആണ് സയാമീസ് ഇരട്ടകൾക്ക് ജന്മം നൽകുക എന്നത്.

തനിക്ക് ജനിക്കാൻ പോകുന്നത് സയാമീസ് ഇരട്ടകൾ ആണെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ തളർന്നുപോയി. ഭർത്താവ് ഉപേക്ഷിച്ച വലിയ സാമ്പത്തിക ശേഷി ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് താങ്ങാവുന്നതിൽ അപ്പുറം ആയിരുന്നു ചികിത്സാചെലവുകൾ. അബോഷൻ ചെയ്യാമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ നിർദേശിച്ചെങ്കിലും ഭാമ അതിന് തയ്യാറായില്ല. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.