ഗർഭിണിയായ പെൺകുട്ടി സഹായം ചോദിച്ചപ്പോൾ യുവാക്കളുടെ മറുപടി കണ്ടു ഞെട്ടി.

നമ്മുടെ സഹോദരിമാർ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ സുരക്ഷിതരാണോ ആ സമയത്ത് ഒറ്റക്കായി പോകുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരിമാരെ സഹായിക്കാൻ മുതിരാതെ അവരെ മറ്റൊരു കണ്ണിലൂടെ കാണുന്ന കഴുകൻ കണ്ണുകൾ ആണ് കൂടുതലും. ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിന്റെ അവസ്ഥ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്നാണ് പലരുടെയും ചോദ്യം. ആരും ആരെയും പരസ്പരം സഹായിക്കാനും മുതിരുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം. ഒരാൾ അപകടം സംഭവിച്ചു വഴിയിൽ കിടന്നാൽ പോലും അയാളെ ഒന്ന് സഹായിക്കാനോ ജീവനു വേണ്ടി പിടയുന്ന ആളെ ആശുപത്രിയിൽ ആക്കുന്നതിനു പലരും ശ്രമിക്കാറില്ല.

എല്ലാവർക്കും സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ മാത്രം. പത്രത്തിൽ ഗർഭിണിയായ പെൺകുട്ടിയെ സഹായം ചോദിച്ച് പലരുടെയും കൈനീട്ടിയാൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക. സഹായം ലഭിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണം വീഡിയോ ആണ്. വുമൺസ് ഡേ ദിവസം ഒരു ടിവി ചാനൽ പബ്ലിക് ആയി നിരവധി ആളുകളോട് ആയി ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കും ഉണ്ടായി.

നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ സഹായം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പകലും രാത്രിയിലും എത്തിയാൽ നിങ്ങൾ സഹായിക്കുമോ അത് പോലീസിൽ അറിയിക്കുമോ, ചോദ്യത്തിന് ചില വെള്ളയും വെള്ളയും വിട്ടു മാന്യന്മാരുടെ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. എന്തിനു ഒരു സഹോദരി സഹായമഭ്യർത്ഥിച്ചു വന്നാൽ ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായും സഹായിക്കും എന്നായിരുന്നു ഇവരുടെ അഭിപ്രായം.

വൈദികനായി നീ ഇപ്പോഴും തന്നെ അവസ്ഥ നേരിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോഴും പല പ്രായമായ മാന്യന്മാരും അവളെ തിരിഞ്ഞുനോക്കുന്നില്ല. ചില വെള്ളയും വെള്ളയും മാന്യന്മാർ ഇവനോട് വളരെയധികം ദേഷ്യത്തോടെ ആണ് മറുപടി നൽകുന്നത് തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.