91 വയസ്സുള്ള ഈ വൃദ്ധയ്ക്ക് സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ ആരും ഞെട്ടിപ്പോകും…

പ്രായമായ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തനിച്ച് വളരെയധികം വിഷമകരമായ ഒരു പ്രതിസന്ധി തന്നെ ആയിരിക്കും. അത്തരത്തിൽ പ്രായമായ ഒരു വൃദ്ധിക്ക് ഉണ്ടായ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.കഠിനമായ വയറുവേദനയെ തുടർന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിയതായിരുന്നു ആ 91 വയസ്സുള്ള വൃദ്ധ. സംശയം തോന്നി എത്രയെടുത്ത് ഡോക്ടർ ആ സത്യം മനസ്സിലാക്കി അത് ആ വൃദ്ധ ഗർഭിണിയാണ്.

   

പരസഹായം ഇല്ലാതെ ഒന്ന് എണീറ്റ് നിൽക്കാൻ പോലും ആകാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഗർഭിണിയാക്കേണ്ടി വന്ന 91 കാരയാണ്. ഒരു കുഞ്ഞു വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്ത ദമ്പതിമാർ ഉണ്ടാകാൻ ഇടയില്ല അതുപോലെതന്നെ പ്രസവിച്ചു മുലയൂട്ടണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു പെണ്ണും ഉണ്ടാകില്ല എന്നാൽ ഈശ്വരൻ എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹം സപരികരിച്ചു കൊടുക്കണമെന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു നിർഭാഗ്യജീവിതം ആയിരുന്നു ഭർത്താവ് മാനുവലിന്റെയും.

ഇരുപതാം വയസ്സിൽ പ്രണയിച്ച വിവാഹം കഴിച്ചവരായിരുന്നു സ്റ്റേഡിയം മാനുവലും ഇരുവീട്ടുകാരുടെയും എതിർപ്പിനെ തുടർന്ന് ആ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ വീട് നാടും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു ആ ദമ്പതികൾക്ക് ഒരു കുഞ്ഞു ഉണ്ടായാൽ വീട്ടുകാരുടെ മാറുമെന്ന് എല്ലാവരെയും പോലെ അവരും പ്രതീക്ഷിച്ചു എന്നാൽ വിധി അവർക്ക് എതിരായിരുന്നു ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകാൻ സ്റ്റെല്ല എന്ന് ഡോക്ടർമാർ വിധിയെഴുതി അങ്ങനെ വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോയി.

70 വർഷത്തെ ദാമ്പത്യത്തിനോടുവിൽ തന്റെ തൊണ്ണൂറാം വയസ്സിൽ മാനുവൽ സ്റ്റേ തനിച്ചാക്കി മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി പിന്നീടുള്ള ജീവിതം ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു അങ്ങനെയിരിക്കയാണ് ഒരു അപകടം പറ്റിയ നാട്ടുകാർ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടു പോകുന്നത്. ഇങ്ങനെയൊരു അനുഭവം ഈ 90 വയസ്സുള്ള വൃദ്ധയും ഉണ്ടായത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയും മുഴുവനായി കാണുക.