കാസർ രോഗങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കി ആരോഗ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ..

മാരകമായ പല അസുഖങ്ങളുമുണ്ട് ഇവയെയാണ് ക്യാൻസറിന്റെയും സ്ഥാനം ഏത് പ്രായക്കാരെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ബാധിക്കാം എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു കാരണം. കണ്ടെത്താൻ വൈകുകയാണെങ്കിൽ മരണം ഏതാണ്ട് ഉറപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു രോഗം കൂടിയാണിത് കാൻസർ തടയാൻ പ്രത്യേക മരുന്നുകൾ ഒന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഭക്ഷണ ജീവിതചര്യകളെ ചില മാറ്റങ്ങൾ ക്യാൻസർ തടയാൻ ഒരു പരിധി വരെ സഹായിക്കും. ഇങ്ങനെ ക്യാൻസറിനെ ചെറുത്തുനിൽക്കാൻ കഴിവുള്ള ചില ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്.

പത്തു ഭക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്നത്.10 ഭക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്നത് പത്താമത് ഗ്രീൻ ആണ് കാൻസർ തടയാൻ സഹായകരമായ ഒന്നാണ് ഇതിലെ ആന്റിഓക്സിഡന്റുകളാണ് ഇതിനെ സഹായിക്കുന്നത്.ബ്ലാഡർ കാൻസർ സ്കിൻ ബ്രെസ്റ്റ് കാൻസറുകൾ തടയാൻ ഗ്രീൻ ടീക്ക് കഴിയും 9 തക്കാളിയിലെ വൈറ്റമിൻ സി കെ കോശങ്ങൾ നശിക്കുന്നത് തടയാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഇതിൽ ലൈക്കോ ഫീൽ എന്ന ആന്റിഓക്സിഡന്റ് ക്യാൻസറിനെ തടയാൻ സാധിക്കും.

8 മഞ്ഞളും ക്യാൻസറിന് പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നുതന്നെയാണ് സൈക്ലോ ഓക്സിജനുകൾ എന്ന ഘടകം കുടലിലും വയറിലും ഉണ്ടാകുന്ന കാൻസറുകൾക്കുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ് ഇവയുടെ ഉത്പാദനത്തെ തടയുകയാണ് മഞ്ഞ ചെയ്യുന്നത്. 7 ബ്രെസ്റ്റ് കാൻസറിനെ തടയാൻ സഹായിക്കുന്ന പച്ചക്കറികളാണ് കോളിഫ്ലവർ ബ്രോക്കോളിൻ കാബേജ് എന്നിവ.

ഇവയിലെ ഇൻഡോർ കാർബൺ ആണ് ഇതിനെ സഹായിക്കുന്നത്. 6 ചീരയും കാൻസർ തടയാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നുതന്നെയാണ് ചീരയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കരോട്ടി നോയിഡുകൾ ആണ് ഈ ഗുണം നൽകുന്നത്.5 വെളുത്തുള്ളി ക്യാൻസറിനെ തടയാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഭക്ഷണപദാർത്ഥമാണ് ഇതിലെ ആന്റിഓക്സിഡന്റുകൾ കോശങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.