മുഖക്കുരു വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാം…

മുഖക്കുരു എന്നു പറയുന്നത് വളരെ കോമൺ ആയി വരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ്. ഏകദേശം 85 മുതൽ 90 ശതമാനം വരെ ആളുകളെയും ബാധിക്കുന്ന സ്പെഷൽ ടീനേജ്സിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ്. എന്നാൽ തീ നജസിനെ മാത്രമേ വരൂ അത്തരം പ്രായക്കാർക്ക് മാത്രം വരു എന്നുള്ളത് ഒരു മിഥ്യാധാരണയാണ്. പലപ്പോഴും ചെറുപ്പത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന മുഖക്കുരു 30 വയസ്സ് 40 വയസ്സ് വരെ തുടർന്ന് പോകാവുന്നതാണ്. ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം സ്ത്രീകളിലും നാല് ശതമാനം പുരുഷന്മാരിലും ഇത് 40 വയസ്സുവരെ തുടർന്ന് കാണാവുന്നതാണ്.

രണ്ടാം ടൈഡൽ കുറച്ചു തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഭക്ഷണരീതിയും മുഖക്കുരുവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ആണ്. ഒരുപാട് ഭക്ഷണങ്ങൾ മുഖക്കുരു ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്ന് പറയപ്പെടാറുണ്ട്. ഈ പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് ശരീരത്തിലെ രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസ് അളവ് പെട്ടെന്ന് കൂട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇതാണ് മുഖക്കുരുവിന് കൂടുതലായും ഉണ്ടാക്കുന്ന കാരണമായി വരുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..

Foods that people with acne should avoid or eat in moderation White bread white rind biscuits and cookiepotatoes are all signs that add a lot to the sugar level. Similarly, acne is more likely to increase once it is removed. But all kinds of cosmetics oilment doesn’t have to add acne. Acne occurs only in some ways i.e., cosmetics that are based on each. Acne is very low after using water-based cosmetics. Similarly, teenagers do something that can break acne quickly.

NB നല്ല ഒരു ഡോക്ടർ നിർദേശ പ്രകാരം മാത്രം. ഇതുപോലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആണ് നല്ലതു. പലരുടയും ബോഡി പല രീതിയിൽ ആണ് ഇതിനെ പ്രീതികരിക്കുക. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഡോക്ടർ അഭിപ്രയം തേടുന്നത് നല്ലതാണു.