ഏതു പൂക്കാത്ത മാവും പൂക്കും അതുപോലെ ധാരാളം മാമ്പഴം കേടുകൂടാതെ ലഭിക്കുന്നതിന്..

മാവുളിൽ നിന്ന് കായ്ഫലം ലഭിക്കുന്നതിന് അതുപോലെ മാങ്ങകൾ നല്ലതുപോലെ പഴുത്ത പുഴുക്കളെ ഇല്ലാതെ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു അടിപൊളി ടിപ്സ് ആണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന് രണ്ട് തവണയായി മാവിനെ കടക്കൽ എപ്സം സാൾട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലൊരു റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുക . മാങ്ങയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പുഴു ശല്യം മാറി കിട്ടുന്നതിനും അതുപോലെ മാങ്ങാ നല്ലതുപോലെ പൂവ് ഇടുന്നതിനു.

മാത്രമല്ല നല്ലതുപോലെ പൂവ് കൊഴിയാതെ മാങ്ങ ആകുന്നതിനുള്ള ഒരു അടിപൊളി വഴിയാണിത്. എപ്സം സാൾട്ട് എന്ന് പറയേണ്ട മഗ്നീഷ്യം സള്ഫേറ്റ് ആണ്. ഇതെല്ലാം വളം വാങ്ങുന്ന കടകളിൽ ലഭ്യമാണ്. മാവു പൂക്കുന്ന സമയത്ത് പുഴുക്കേട് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ്. മാമൻറെ കടയിൽ അപ്പം നീങ്ങി ചവറ കൂട്ടിയിട്ട് നല്ലതുപോലെ പോകുകയാണെങ്കിൽ കീടങ്ങൾ അതുപോലെ പുഴുക്കൾ വരാതിരിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം നല്ലതാണ്. തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

When the dough blooms, the pests come and turn into eggs. If it’s a small dough, shalom powder is very good if it’s smoke. Then we have to tie our fruit fly. That means we’ll get what the pheramon trap says or we’ll have to tie the hole-in-the-hole trap. Even if this is done, it is very good for avoiding pest infestation. After that, it would be better to cover the mango.

It is very good for sitting without pest infestation and punching birds. Guava can do the same. If you like it. Share this video. Like it the same way. Command your precious. Responses are expected. More like this. To get videos. Beauty, Health, Skin, Healthy, Insurance, Home Loan . Thank you very much to all those who have cooperated so far.