ഇത് ഒരല്പം തടവിയാൽ മതി നിറം ഇല്ലാത്തവരുടെ നിറം വർദ്ധിക്കും.

നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ വളരെയധികമായി കണ്ടുവരുന്ന ഒന്നാണ് ചെമ്പരത്തി എന്നത് ചെമ്പരത്തി ഇല്ലാത്ത വീടുകൾ ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാൻ സാധിക്കും. ചെമ്പരത്തി നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിനും അതുപോലെതന്നെ സൗന്ദര്യസംരക്ഷണത്തിന് കേസ് സംരക്ഷണത്തിനും വളരെയധികം ഉചിതമായ ഒന്നാണ് ചെമ്പരത്തിയുടെ ഇല ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കി ഉപയോഗിക്കാമെന്നതാണ് നല്ല രീതിയിൽ വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് വളരെ സഹായകരമാണ് മാത്രമല്ല ചെമ്പരത്തിപ്പൂവ് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ്. ചെമ്പരത്തി ഉപയോഗിക്കുന്നത് മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് മാത്രമല്ല സൗന്ദര്യസംരക്ഷണത്തിന് വളരെയധികം.

സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്. ഇന്ന് വളരെയധികം ചെമ്പരത്തിപ്പൂവിന് പ്രാധാന്യമേറി ഇരിക്കുന്നു ചെമ്പരത്തിപ്പൂവ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അന്തോസയാനിൻ എന്ന വർണ്ണകം ഒത്തിരി ആരോഗ്യഗുണങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒന്നാണ് ഇത് മരുന്ന് നിർമാണം ആയുർവേദം ഷാമ്പൂ സോപ്പ് എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണങ്ങളും അതുപോലെതന്നെ എത്ര മേഘം തുടങ്ങിയവ തടയുന്നതിനും വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ചെമ്പരത്തിപ്പൂവ് ധാരാളമായി ബീറ്റാകരോട്ടിൻ കാത്സ്യം ഫോസ്ഫറസ് ഇരുമ്പ് തയാമിൻ റൈബോഫ്ളേവിൻ വിറ്റാമിൻ സി എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത് ആരോഗ്യത്തിന് വളരെയധികം ഉത്തമമാണ് ചെമ്പരത്തിപ്പൂവ് ദാഹശമനി യിലും ചായയും കറികളിലും അച്ചാറുകളും ഇന്ന് വളരെയധികമായി തന്നെ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നുണ്ട് ചെമ്പരത്തിപ്പൂവ് നിന്നുള്ള നേരെ ഹൃദയസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം നല്ലതാണ് പൂവിന്റെ കുടിക്കുന്നതും രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നു.

ചെമ്പരത്തിപ്പൂവ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണ മാർഗങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാം ചെമ്പരത്തി പൂവ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. ചർമത്തിലുണ്ടാകുന്ന പലതരത്തിലുള്ള അവസ്ഥകൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് ഇത് വളരെയധികം നല്ലതാണ് . ചെമ്പരത്തി പൂവ് ചർമത്തിലെ കൊളാജൻ പ്രവർത്തനത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.