ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങളെ ഒരിക്കലും അവഗണിക്കരുത് ഇത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മരണത്തിന് കാരണമാകും…

വൃക്കരോഗമെന്നു പലരും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇന്നത്തെ ജീവിതശൈലിയും പല രോഗങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചുവരുത്തുന്നു കൂട്ടത്തിൽ പറയും അത് കാര്യമായിത്തന്നെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. പലപ്പോഴും വൃക്ക രോഗം ആദ്യം തന്നെ കണ്ടെത്തി ചികിത്സിക്കാൻ സാധിക്കാറില്ല പ്രവർത്തനം ഏതാണ്ട് 60 മുതൽ 70 ശതമാനം വരെ നഷ്ടപ്പെട്ട ആയിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ കാണിച്ചു തുടങ്ങുക. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കുറച്ച് ശാരീരിക സൂചനകൾ നൽകുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്.

ശരീരം കാണിക്കുന്ന സൂചനകളെ അവഗണിക്കുന്നത് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ സങ്കീർണമാക്കുന്നതാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത്ഭുതകരമായ പ്രവർത്തനശേഷിയുള്ള അവയവമാണ് വൃക്കകൾ ശരീരത്തിലെ രക്തം ആഹാരം വെള്ളം തുടങ്ങിയവയിൽ നിന്ന് ആവശ്യമുള്ള പോഷകങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും മാലിന്യങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത മറ്റു വസ്തുക്കൾ എന്നിവ പുറത്തുകളഞ്ഞ് ശരീരം വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്ന അവയവമാണ് വൃക്കകൾ വൃക്കകൾ ശരീരത്തിലെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങളായ കാൽസ്യം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ഫോസ്ഫറസ് മഗ്നീഷ്യം എന്നിവയുടെ അളവ് ക്രമീകരിക്കുന്നതിനും.

അതുപോലെതന്നെ നിലനിർത്തുന്നതു മൃഗങ്ങളുടെ ധർമ്മമാണ്. ശരീരത്തിലെ രക്തസമ്മർദ്ദം കൂടാതെയും കുറയാതെയും ക്രമീകരിക്കുകയും വിവിധ തരം ഹോർമോണുകൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വൃക്കകളാണ്. വൃക്കയുടെ പ്രവർത്തനം ഏതാണ്ട് 60 70 ശതമാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിയുമ്പോൾ ആയിരിക്കും ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചുതുടങ്ങും വൃക്കരോഗങ്ങൾ സങ്കീർണ മാറുന്നതിനുള്ള കാരണം ഇതുതന്നെയാണ്.

ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായും ഡോക്ടർ സമീപിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണം മൂത്രത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് ആരോഗ്യവാനായ ഒരാൾ രാത്രി ഒരുതവണയും പകൽ 3 4 തവണയും മൂത്രമൊഴിക്കുന്നത് സാധാരണമാണ് എന്നാൽ രാത്രിയിൽ കൂടുതൽ തവണ മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് വൃക്കകളുടെ തകരാറുകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്.തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.