എത്ര പഴകിയതും വിട്ടുമാറാത്തതുമായ അലർജി ഇല്ലാതാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ.

അലർജി മൂലമുള്ള കഥകൾക്കായി മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടി വരുന്നവർ ഇന്ന് കാലത്ത് വളരെയധികം കൂടിവരുന്നു. എന്താണ് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്താണ് ഇത്തരത്തിൽ അലർജി. എന്തുകൊണ്ടാണ് അലർജി ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തെല്ലാമാണ് അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങൾഎന്തെല്ലാം കുതിര ആളുകളിൽ സംശയം ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമായിരിക്കും അലർജി മൂലമുള്ള അസ്വസ്ഥതകളിൽ നിന്ന് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിന് പ്രവർത്തനങ്ങൾ അമൃതമാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചില വസ്തുക്കളോട് പ്രതിരോധ സംവിധാനം ഹൈ സെൻസിറ്റീവ് ആകുന്നു അത് ഏത് ഭാഗത്തെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് അലർജിയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടായിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് അലർജി ബാധിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ചർമ്മത്തിൽ ചൊറിച്ചിൽ ചുവപ്പുനിറം എന്നിങ്ങനെ അസ്വസ്ഥതകൾ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്.

ശ്വാസകോശ അലർജി ആണ് അടുത്ത വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ളത്. ഈ അലർജി പ്രധാനമായി ശ്വാസം മുട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്കിന്നിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പലതരത്തിൽ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുണ്ടാകുന്ന അലർജികൾ വേറെ ഒരു ഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴാണ് വളരെയധികം അപകടകരം ആകുന്നത്. അലർജി പ്രധാനമായും നാല് തരത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ടൈപ്പ് വൻ അലർജി ടൈപ്പ് അലർജി ടൈപ്പ് 3 അതുപോലെ ടൈപ്പ് ഫോർ അലർജി.

ടൈപ്പ് അലർജി സീരിയൽ എൻജിനീയർ ഐ ജി ഈ മി ഡിലീറ്റഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിയാക്ഷൻ ആണ്. ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ചൊറിച്ചിൽ ചുവന്ന കളറുകൾ ചൊറിഞ്ഞു പൊട്ടുന്ന അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ വേദനിക്കുന്ന അവസ്ഥ എന്നിങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അലർജി മൂലം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.