ഇരട്ടക്കുട്ടികളുടെ പിതൃത്വം രണ്ടാളുകൾ , ഡിഎൻഎ പരിശോധിച്ച് ഡോക്ടർ വരെ ഞെട്ടി…

ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമോ, ചോദിച്ചാൽ വലഞ്ഞു പോകും. കാരണം ഇത് പ്രവചനം അല്ല അങ്ങ് ചൈനയിൽ സംഭവിച്ച സംഗതിയാണ്. വ്യത്യസ്തമായ ഡിഎൻഎ കളുമായി ഇരട്ടക്കുട്ടികൾക്ക് ജന്മം നൽകിയ ചൈനയിലെ ഒരു സ്ത്രീ വാർത്തകളിൽ ഇടം പിടിക്കുകയാണ്. കുട്ടികളിൽ ഒരാൾക്ക് തന്റെ മുഖച്ഛായ ഇല്ല എന്ന സംശയത്തിൽ ഭർത്താവിനെ സംശയം തോന്നിയതോടെ ഇതിനുള്ള കാരണം യുവതി വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിച്ച് മറ്റൊരാളുമായി താൻ കിടക്ക പങ്കിട്ടു എന്നാണ് ഇവർ സമ്മതിച്ചത്.

മുഖച്ഛായ യുടെ പേരിലുള്ള സംശയത്തിന് വേണ്ടി രജിസ്ട്രേഷൻ ആവശ്യത്തിനാണ് ഡിഎൻഎ പരിശോധന നടത്തിയത്. ഇരട്ടക്കുട്ടികളിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ പിതാവ് മറ്റാരോ ആണ് എന്ന് തെളിഞ്ഞതോടയോടെയാണ് സത്യം പുറത്തു വന്നത്. കുടുംബപ്രശ്നം ആയിരുന്നു സംഭവം കുട്ടികളുടെ രജിസ്ട്രേഷനു വേണ്ടി ദമ്പതികൾ എത്തിയതോടെയാണ് നാട്ടിൽ പാട്ട് ആയത്.  തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

They were also required to appear for the test result to prove the parents of children to complete their registration. It was only with the result that her husband realized that he was not the father of one of the children. The wife revealed the news after a fight over the report. Her husband is of the view that he is happy to look after his baby and that he cannot raise someone else’s child. Such an incident took place in China for the first time in history in the world.

The doctor, as well as those who have heard and heard, are shocked by such an incident. At the same time, this woman’s husband revealed that he was not ready to look after two babies and that he would only look after the baby. If you like it. Share this video. Like it the same way. Command your precious. Responses are expected. More like this. To get videos. Beauty, Health, Skin, Healthy, Insurance, Home Loan . Thank you very much to all those who have cooperated so far.