ഈ യുവാവിനെ കരങ്ങൾ ദൈവത്തിൻറെ കരങ്ങൾ ആണ്, അല്ല എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ഈ വീഡിയോ കണ്ട ആർക്കും സാധിക്കുകയില്ല…

ദൈവത്തിൻറെ കരങ്ങൾ ഒരു യുവാവിനെ രൂപത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒത്തിരി ആളുകൾ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് പിന്നിലായി കമൻറ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വീഡിയോ കൊടൂര വൈറലായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദൈവത്തിൻറെ കരങ്ങൾ എന്നതിൽ കുറഞ്ഞ വാക്ക് എന്ന സംഭവത്തിന് പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഒരു നിമിഷം ആരുടെയും ശ്വാസം നിലച്ചുപോകുന്ന സംഭവമാണ്.

സോഷ്യൽമീഡിയയിൽ വൈറലായ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആറ്റുനോറ്റു കിട്ടിയ രണ്ടുവയസ്സുകാരി അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും വഴുതി മൂന്നാം നിലയിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് അതോടൊപ്പം അമ്മേടെ കരച്ചിൽ കൂടിയായപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മുകളിലേക്ക് നോക്കിയ യുവാവ് എന്തോ താഴെ വരുന്നതാണ് കണ്ടത്, ഉടൻ തന്നെ യുവാവ് കുഞ്ഞിനെ കൈക്കുള്ളിൽ ആക്കി, ഒരു നിമിഷം ആരുടെയും ശ്വാസം നിലച്ചുപോകുന്ന നിമിഷം.  തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക

But in God’s hands the little life was safe. The baby was immediately rushed to the hospital, but the baby had not suffered a scratch. With the video going viral on social media, many people have come out in appreciation for the youngster on social media. The video is full of praise for the young man who became the hand of God who saved the pinchomana. This video reminds us that babies should be raised very carefully and it is very important to take care of babies.

These kinds of events remind us that children under the age of five should be raised with special care and care. If you like it. Share this video. Like it the same way. Command your precious. Responses are expected. More like this. To get videos. Beauty, Health, Skin, Healthy, Insurance, Home Loan . Thank you very much to all those who have cooperated so far.