ഈ പുലി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് ആർക്കും മനസ്സിലാകുന്നില്ല.

പുലി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം വരുന്ന വികാരം ഭയമായിരിക്കും. കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഒരു വർഷം മറ്റു മൃഗങ്ങളെക്കാൾ പുലിയുടെ ആക്രമണത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ മരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പുലികളുടെ വളരെ ഇഷ്ടം തോന്നുന്ന തരത്തിൽ ഒരു വീഡിയോ ആണ് വളരെയധികം ചർച്ചയായി മാറി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബ്രിട്നി എന്ന യുവതിയും പുലിയും തമ്മിലുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഇത്. എന്താണ് എന്നല്ലേ കിഡ്നി എട്ടു മാസം ഗർഭിണിയാണ് അപ്പോൾ അവർ ഒരു കാഴ്ചബംഗ്ലാവ് ആയി പോയത്.

ധാരാളം ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവിടെ ആകർഷണം പുലി തന്നെയാണ്. പുലിക്കളിയും മനുഷ്യരെയും ഒരു ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പൊതുവേ ഈ മൃഗങ്ങൾ മനുഷ്യരെ അധികം ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. എന്നാൽ പതിവിനു വിപരീതമായ കാര്യമാണ് അന്ന് നടന്നത്. ബ്രിട്നി ഗ്ലാസിനെ അടുത്തുവന്നു നിന്നതും ഒരു പുലി അവളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു.

അവളുടെ ശരീരത്തിൽ മുഖം ഇട്ടു ഉരസുന്നത് പോലെ ഗ്ലാസിൽ മുഖം ഇട്ട് ഉരസാൻ തുടങ്ങി. കണ്ടുനിന്നവർ വളരെയധികം അത്ഭുതപ്പെട്ടു. ഉടനെ ബ്രിട്നി എഴുന്നേറ്റു. തന്റെ വയർ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും പുതിയ വളരെയധികം കൗതുകത്തോടെ നോക്കുകയും ചെയ്തു സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. വളരെയധികം മാതൃസ്നേഹം ഉള്ളതാണ് പുലി. രണ്ടു വർഷത്തോളം പുലി തന്നെ കുഞ്ഞിനെ പൊന്നുപോലെ നോക്കി കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കും. തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.