ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി എത്ര കൂടിയ കൊളസ്ട്രോളും കുറയ്ക്കാൻ..

ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വളരെയധികം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ജീവിതശൈലി രോഗം തന്നെ എനിക്കും കൊളസ്ട്രോൾ എന്നത്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് 40 വയസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ മിക്കവരിലും കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന അസുഖം പിടിമുറുക്കിക്കഴിഞ്ഞു മാത്രമല്ല ഇന്ന് യുവാക്കളിലും വരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമെന്ന് ജീവിതശൈലിയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും അനാരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണ ശൈലിയിലും വ്യായാമമില്ലായ്മയും ഉറക്കക്കുറവും സ്ട്രെസ്സും.

എല്ലാം കൊളസ്ട്രോൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു കാരണമായി നിലനിൽക്കുന്നു.പണ്ട് 60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവരിൽ മാത്രമായിരുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള സുഖങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നത്.ഇന്ന ചെറുപ്പക്കാരിൽ മാത്രമല്ല കുട്ടികളിൽ പോലും രക്ത പരിശോധന നടത്തിയാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സുഖങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നു. കൊളസ്ട്രോൾ പ്രധാനമായും രണ്ടു തരത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എച്ച് ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ അതായത് ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ എൽഡിഎൽ കൊളസ്ട്രോൾ നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ. മനുഷ്യ രംഗൻ ആവശ്യമായ ഒന്നാണ് കൊളസ്ട്രോൾ നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ്.

ഹൃദയത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്നത്. കോശ സ്ഥലങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് സഹായിക്കുന്ന രക്തത്തിലെ മെഴുകുപോലുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് കൊളസ്ട്രോൾ. ഹൃദ്രോഗ സാധ്യത ഒഴിവാക്കാൻ ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ അഥവാ നല്ല ലിപിഡുകൾ, ലോഡെൻസിറ്റി ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ അഥവാ ചെയ്താൽ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും.

കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന് ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുക ഭക്ഷണത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുക തുടങ്ങിയവ വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ്. കൊളസ്ട്രോൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് ധാരാളം നാരുകളടങ്ങിയ മുഴുവൻ നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും. അതുപോലെതന്നെ ഭക്ഷണത്തിൽ പച്ചക്കറികൾ സാൽമൺ എന്നിവ രക്തത്തിലെ ലിപ്പിഡ് അളവ് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് സഹായിച്ചു. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..