ഈ മകൻറെ അവസാനത്തെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് സോഷ്യൽ മീഡിയ ചെയ്തത് അറിഞ്ഞാൽ ആരും ഞെട്ടും.

മാതാപിതാക്കളുടെ ജീവനാണ് തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവർക്ക് ഒരു പോറൽ ഏൽക്കുന്നത് പോലും അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം താങ്ങാൻ പറ്റുന്നതിലും അപ്പുറമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ജീവന്റെ ജീവനായ മകൻ ഇനി അധിക ദിവസം ജീവിക്കില്ല എന്നറിഞ്ഞാൽ മാതാപിതാക്കളുടെ അവസ്ഥ എന്താകും. കിലൻ എന്ന ആറു വയസുകാരനായ മകനെ ജീവനോടെ അധികനാൾ ജീവിക്കില്ല എന്ന് ഡോക്ടർമാർ വിധിയെഴുതിയ അപ്പോൾ ആ മാതാപിതാക്കൾ തകർന്നുപോയി. ക്യാൻസറായിരുന്നു അതിന് കാരണം.

എന്നാൽ സങ്കടങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളിലൊതുക്കി ആ മാതാപിതാക്കൾ ആയുസ്സ് എത്തിയ മകനൊപ്പം മുഴുവൻ സമയം ചിലവിടാൻ തീരുമാനിച്ചു. അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സാധിക്കാനായി പരക്കംപാഞ്ഞു. മരണം പടിവാതിൽക്കൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് അവന്റെ ആഗ്രഹം സൂപ്പർ ബൈക്കുകളോട് ആണെന്ന് അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. വ്യത്യസ്തമായ കുറച്ചു സൂപ്പർ ബൈക്കുകൾ അവനെ കാണിക്കാനായി അവൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ഇടുകയും ചെയ്തു.

ക്യാൻസർ ബാധിച്ച തങ്ങളുടെ മകനും സൂപ്പർ ബൈക്കുകൾ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് അതിനായി സൂപ്പർ ബൈക്കുകൾ ഉള്ളവർ ദയവായി കൊണ്ടുവരിക. കിണർ പോസ്റ്റ് അത്രയ്ക്ക് വൈറലായി മാറിയില്ല അഞ്ചോ പത്ത് സൂപ്പർ ബൈക്കുകൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന അവന്റെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിയത് 20,000 സൂപ്പർ ബൈക്കുകളാണ്. വഴി നിലനിന്ന ആറുവയസുകാരനെ ചുറ്റും വട്ടമിട്ടു സൂപ്പർ ബൈക്കുകൾ പാഞ്ഞു.

അവൻറെ അവസാനത്തെ ആഗ്രഹവും സാധിച്ച സന്തോഷത്തിൽ ആ മാതാപിതാക്കൾ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. ഇപ്പോഴും ബൈക്കുകൾ കണ്ട ആവേശത്തിൽ സന്തോഷത്തോടെ ചിരിച്ചു ഉല്ലസിക്കുന്ന അവനറിയുന്നില്ല മരണപ്പെട്ടു പിന്നിലുണ്ടെന്ന്. ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വളരെയധികം വൈറലായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.