ഈ കുഞ്ഞിൻറെ ആ നിമിഷത്തിലെ സന്തോഷം ആർക്കും പറയാൻ സാധിക്കില്ല അത്രയ്ക്ക് വലുതാണ്.

തങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ പൂർണ ആരോഗ്യവാൻമാരും ആയിരിക്കണം എന്നത് എല്ലാ അച്ഛനമ്മമാരുടെയും ആഗ്രഹമാണ്. എന്നാൽ ചില കുട്ടികൾ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വൈകല്യത്തെടെയാണ് ജനിക്കുന്നത്. അവർക്ക് ദൈവം ആ വൈകല്യത്തെ മറികടക്കാൻ മറ്റെന്തെങ്കിലും കഴിവ് കൊടുക്കും എങ്കിലും മാതാപിതാക്കളുടെ മനസ്സിൽ എന്നും അതൊരു വിഷമമായി നിലനിൽക്കും. ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ കേൾവി ശക്തിയില്ലാത്ത ഒരു കുട്ടിയുടെ കഥയാണ്പറയുന്നത്. ജന്മനാ കുഞ്ഞിന് കേൾവി ശക്തി ഇല്ല.

അങ്ങനെ കുഞ്ഞിന് കേൾക്കാൻ ഡോക്ടറുടെ സഹായത്തോടെ യന്ത്രം ഘടിപ്പിക്കുന്നു. കുഞ്ഞ് ആദ്യമായി സ്വന്തം അമ്മയുടെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ സങ്കടം കൊണ്ട് ആ കുഞ്ഞു വിതുമ്പി. അമ്മയ്ക്കും അത് കണ്ടു നിൽക്കാനായില്ല. സ്വന്തം അമ്മയുടെ ശബ്ദം ആദ്യമായി കേട്ട് സന്തോഷവും സങ്കടവും അടയ്ക്കാൻ കഴിയാതെ ആ കുഞ്ഞും അമ്മയും വിതുമ്പിയോ കണ്ടുനിന്ന ഡോക്ടർമാരുടെയും കണ്ണുനിറഞ്ഞു.

മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടത് കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളാണ്. ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിനെ ഉണ്ടായതുപോലെ സങ്കടവും സന്തോഷവും തന്നെയാണ് നമുക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു വീഡിയോ കണ്ടവർ പറയുന്നു. കുഞ്ഞിന്റെ ഇങ്ങനെ ഒരു മുഖം താൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് അമ്മ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് കേൾക്കാം.

ഈ വീഡിയോ കണ്ടവർ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സും നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് . എത്ര ധനസഹായത്തോടെ ആണെങ്കിലും സ്വന്തം അമ്മയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം വളരെയധികം വിലപ്പെട്ടതാണ് ഒത്തിരി ആളുകൾ കമൻറ് നൽകിയിരിക്കുന്നു. തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.