ഈ കുടുംബത്തിൽ സംഭവിച്ചത് സിനിമാവില്ല കഥകളെ വെല്ലുന്ന സംഭവകഥ…

മനുഷ്യൻ സാങ്കേതികമായി ഒരുപാട് മുന്നേറിയ ഈ കാലഘട്ടത്തിലും കുട്ടികൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങളും കുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന സംഭവങ്ങളും ദിനംപ്രതി വർധിച്ചുവരികയാണ്. തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന കുട്ടികളെ നാടുകടത്തുന്നു വലിയ മാഫിയ സംഘങ്ങളുടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവരുടെ കൈയിൽ അകപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ കുട്ടികളെ തിരികെ ലഭിക്കുക എന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാര്യമാണ്.

എന്നാൽ ഒമ്പതു മാസങ്ങൾക്കു തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ തൻറെ മകനെ കണ്ടെത്തി രക്ഷിച്ച ഒരു അച്ഛൻറെ കഥയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി പങ്കു വയ്ക്കുന്നത്. ചൈനയിലെ കൂൺ സൺ പ്രവിശ്യയിൽ ആണ് സിനിമ കഥകളെ പോലും വെല്ലുന്ന സംഭവം നടന്നത്. ജെൻസ് കോങ്ങ് പിതാവും രണ്ടു മക്കളും അടങ്ങുന്ന ചെറിയ കുടുംബം വളരെ സന്തോഷത്തോടെ കഴിഞ്ഞു വരികയായിരുന്നു, അങ്ങനെയിരിക്കെയാണ്.  തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

One day the unexpected incident took away the joy of the family. Sa Jens Kong’s youngest son, who was only six years old, is missing. She went to work that day when she came home to her young son and daughter. When his father returned from work, he did not see his six-year-old son. He replied that he had not seen his daughter when she was busy. When he didn’t see him at home, he didn’t rush to his neighbours, and soon informed the police. The policeman was missing and searched the city.

many criminals were questioned in custody. But there was no news of the child. Father himself wandered the streets of the city for months with pictures of his son. So 9 months have passed. One day, when he drove by the nearby local Molly, his father saw his son among two strangers. If you like it. Share this video. Like it the same way. Command your precious. Responses are expected. More like this. To get videos. Beauty, Health, Skin, Healthy, Insurance, Home Loan . Thank you very much to all those who have cooperated so far.