ഈ അമ്മയാന കുട്ടിയാനയെ രക്ഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ചെയ്തത് കണ്ടാൽ ആരും ഞെട്ടി പോകും.

ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട സാധനം എന്താണെന്നറിയാൻ നടത്തിയ ഒരു സർവ്വേയിൽ കൂടുതലാളുകളും പറഞ്ഞത് മാതൃസ്നേഹം എന്നാണു. മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങൾക്കും എല്ലാം ദൈവം തന്ന ഒരു അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് ഈ മാതൃസ്നേഹം. നമുക്ക് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ചവറ ഡിസ്ട്രിക്ടിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവം നോക്കാം. 16 ആളുകൾ ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഉള്ള യാത്രയിലാണ്. എവിടേക്കാണ് ഇവരുടെ യാത്ര എന്നൊന്നും ആർക്കും പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ചാച്ചാ ഡിസ്ട്രിക്ടിൽ കൂടിയാണ് എല്ലാ ആനക്കൂട്ടങ്ങളും പോകാറ്.

അതുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ളവർക്ക് ഇതിൽ പുതുമയൊന്നുമില്ല. ചുറ്റും കാട് ആയതുകൊണ്ട് ആനകൾ കാട്ടിൽ കയറി അവർക്കുവേണ്ട ആഹാരവും വെള്ളവും കഴിക്കും ഗ്രാമത്തിലുള്ളവർക്ക് ഒരു ശല്യവുമില്ല. എന്നാൽ എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഈ ആനക്കൂട്ടം പോയപ്പോൾ നടന്നു. ഒരു ആന മാത്രം ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ നിൽക്കുന്നു. അത് തന്നെ തുമ്പിക്കൈകൊണ്ട് മണ്ണിൽ കുഴിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്താണ് ഈ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്.

ഗ്രാമവാസികൾ ആകെ സംശയത്തിൽ ആയി. മറ്റ് ആനകൾ പോവുകയും ചെയ്തു. ഇതു വളരെ വെപ്രാളത്തിൽ മണ്ണ് കുഴിക്കുന്നു. എന്താണ് സംഭവം എന്നറിയാതെ നാട്ടുകാർ ചുറ്റും കൂടിനിന്നു.ആരും അടുത്തേക്ക് പോകാൻ ധൈര്യപ്പെട്ടില്ല. 11 മണിക്കൂർ ആയി ഇപ്പോഴും ആന കൊഴുക്കുകയാണ്. എന്താ സംഭവം എന്ന് നോക്കാൻ നാട്ടുകാർ തീരുമാനിച്ചു.

ആ ആന ആകെ തളർന്നിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമവാസികൾ ആനയുടെ അടുത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം കൊണ്ടു വച്ചു .ആന വെള്ളം കുടിക്കാൻ പോയത് സമയത്ത് അവർ കുഴിയിലേക്ക് നോക്കി. അവർ ഞെട്ടിപ്പോയി മാസങ്ങൾ മാത്രം പ്രായമായ ഒരു കുട്ടി ആന കുഴിയിൽ കിടക്കുന്നു. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.