ഈ ഒമ്പതുവയസ്സുകാരൻ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഒരു മാതൃകയാണ്.

അച്ഛനും മരുന്നു വാങ്ങണം അതിനായി എന്തും കഷ്ടപ്പെടാൻ തയ്യാർ ഇത് ഒരു മകന്റെ വാക്കുകളാണ് വെറും 9 വയസ്സുകാരനായ മകന്റെ അച്ഛനോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ കഥ. മാതാപിതാക്കളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതും ഉണക്കമുന്തിരി ആസിഫ് അനാഥമന്ദിരത്തിൽ ആകുന്നതും നമ്മൾ ദിനം പ്രദേശ് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി വാർത്തകൾ കാണാറുണ്ട്. വളർത്തി വലുതാക്കിയ മാതാപിതാക്കളെ നിഷ ക്രൂരം അനാഥ മന്ദിരത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന വരും ഉപേക്ഷിക്കുന്ന വരും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കാണണം. ഈ കൊച്ചു മിടുക്കിയുടെ കാൽതൊട്ടു പണം കടം കാരണം.

മറ്റൊന്നുമല്ല ഒമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ തന്നെ ഈ മകൻ നിറവേറ്റുന്ന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ അത്രയ്ക്കും വലുതാണ്. അസുഖം ബാധിച്ച് എഴുന്നേൽക്കും പോലുമാകാതെ കിടന്നകിടപ്പിൽ ഉള്ള അച്ഛനെ മരുന്നു വാങ്ങുന്നതിനും ഭക്ഷണം വാങ്ങുന്നതിനും അവൻ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. സ്കൂൾവിട്ടു വന്നിട്ട് ആക്രി വിറ്റ് ലഭിക്കുന്ന കാശ് കൊണ്ടാണ് ഷീൻ അച്ഛനെ പൊന്നുപോലെ നോക്കുന്നത്. തളർന്നു കിടക്കുന്ന അച്ഛൻ അവൻ ഒരു ഭാരമല്ല തന്നാൽ കഴിയുന്നതുപോലെ ഭക്ഷണം ചെയ്തു ഈ കൊച്ചുമിടുക്കൻ ആണ്.

പാകം ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല അച്ഛനെ ഊട്ടുന്നതും ഈ ദൈവ തുല്യമായ മനസ്സുള്ള ഈ മകനാണ്. ഇതൊക്കെ ഈ പ്രായത്തിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിന് ആ കൊച്ചു മിടുക്കനെ ഉത്തരം ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു. അച്ഛൻ ആണ് എൻറെ എല്ലാം അച്ഛൻ ഇല്ലാതെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ ആകുകയില്ല. ഇതൊന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ല എൻറെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് എന്നാണ് അവൻ പറഞ്ഞത് .തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.