സ്കിന്നിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വരൾച്ച എളുപ്പത്തിൽ പ്രതിരോധിക്കാം…

നമുക്കൊരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ചർമ്മപ്രശ്നം തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വരൾച്ച അഥവാ ഡ്രൈനസ് എന്നത്. കിണർ വളരെയധികം കോമൺ ആയി കുട്ടികളിലും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരിലും മുതിർന്നവരിൽ എല്ലാവരിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെയധികം തന്നെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഇതിനെ ഒത്തിരി കാരണങ്ങൾ മൂലമാണ് ഇത്തരത്തിൽ സ്കിൻ ഡ്രൈയായി മാറുന്നത്.

   

പ്രധാനമായും കാലാവസ്ഥയിലും ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അതുപോലെതന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൂപ്പർ മറ്റ് ക്രീമുകളും എല്ലാം നമ്മുടെ ചർമ്മത്തെ തന്നെ വളരെയധികം ബാധിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. പലപ്പോഴും വിപണിയിലെ അഭിമാവുന്ന വിലകുറഞ്ഞ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിന് വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കും അതുകൊണ്ടുതന്നെ ജർമ്മനി സംരക്ഷണത്തിന് എപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ അനുയോജ്യം.

പ്രകൃതിദത്തത്തെ മാർഗവും സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ ചർമ്മത്തെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് സാധിക്കും. നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് മുകളിൽ ഒരു ലയർ ഉണ്ട് ഒരുപാട് കോശങ്ങളും പ്രോട്ടീനുകളും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെതന്നെ എണ്ണമയം നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് മുകളിലെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ചെറിയ തകരാറുകൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾനമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ വളരെയധികം ഡ്രൈനെസ്സ് അനുഭവപ്പെടുന്നതായിരിക്കും.

സെബീഷിസ് ഗ്ലാൻഡിലെശതമാനം നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ എണ്ണമയം നൽകുന്നത്.ഇവിടുണ്ട് ഇരു തകരാറുകൾ സംഭവിക്കുമ്പോഴും ഇത്തരത്തിൽ സ്കിന്നുകളിൽ വരൾച്ചപ്പെടുന്നതിന് സാധ്യത കൂടുതലാണ്.അതുകൂടാ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ഡ്രൈ ആക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ക്ലൈമറ്റ് തന്നെയിരിക്കും. അതുപോലെതന്നെ തന്നെ നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിലെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അളവ് കുറയുന്നതും ഇത്തരത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനെ കാരണമാകും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *