ഡോക്ടർ റോബിൻ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന പദവി സ്വന്തമാക്കി.

മലയാളികൾ എല്ലാവരും ഇരുകൈയും കൊണ്ട് സ്വീകരിച്ച ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ റോബിൻ രാധാകൃഷ്ണൻ. മലയാളം ബിഗ് ബോസ് സീസൺ ഫോർ അവസാനിച്ചപ്പോൾ ആ പേര് മാത്രമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉയർന്നു കേൾക്കുന്നത്. അതിന് പിന്നിലെ കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ചർച്ചചെയ്യേണ്ട ഒന്നുതന്നെയാണ്. ടോക്സിസിറ്റി muskil ഇതൊക്കെ ആ ഷോയിൽ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒട്ടും ഫ്രാൻസ് പാടില്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാൻസ് റിഗ്ടോൺസ് ഫാൻസ് ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും അത്.

ഓരോ ദിവസം കൂടി കൂടി വരുന്നതല്ലാതെ ആ ഫാൻസ് കുറയുന്നില്ല എന്നത് മറ്റൊരു സത്യം. വില്ലൻ ഫോളോവേഴ്സ് നേടിയ ആദ്യ ഒരു ബിഗ് ബോസ് കണ്ടെത്താൻ കൂടിയായിരിക്കും ഡോക്ടർ റോബിൻ രാധാകൃഷ്ണൻ. മച്ചി മെന്റ് കൂടി സോഷ്യൽ മീഡിയ രംഗത്ത് ഡോക്ടർ മച്ചാൻ എന്ന നിലയിലും ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ എന്ന നിലയിലും നേടിക്കഴിഞ്ഞു. അതായത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എഡിറ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ.

ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ നേടിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ റോബിൻ രാധാകൃഷ്ണൻ. ഇന്നലെ ആയിരുന്നു ഈ വെരിഫിക്കേഷൻ നേടിയതിനു സന്തോഷം റോബിൻ ആരാധകർക്കൊപ്പം പങ്കുവെച്ച് എത്തിയത്. നമ്മൾ ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സെറ്റ് ഫ്രൈഡ് വെരിഫൈഡ് പിക് എപ്പോഴും ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് നൽകാറുള്ളത്.

എല്ലാം ഇക്ക ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് മതി ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. അത് ടിക്ക് വെരിഫിക്കേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ തന്നെയും നമ്മൾ ചെയ്തു തീർക്കേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഇന്നലെയാണ് ബ്ലൂ ടിക്ക് റോബിന് കൊടുത്തത് ഡോക്ടർ മുതൽ ഒരു പ്രശസ്തനായ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയി എന്ന് പറയാം. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.