മുടിയിലെ നരയെ കുറിച്ച് ഭയക്കേണ്ട , മുടിക്ക് കറുപ്പ് നിറവും തിളക്കവും ലഭിക്കാൻ…

ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്നലെ കുട്ടിക്കാലത്ത് പോലും ഇന്ന് വളരെയധികം ആളുകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം തന്നെയാണ് മുടി നരയ്ക്കുന്ന അവസ്ഥ എന്നത്. മുടി നരയ്ക്കുന്ന അവസ്ഥ കണ്ടു വരുമ്പോൾ ഒത്തിരി ആളുകൾ ഇന്ന് വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ഹെയർ ഡൈ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ ഇത്തരം ഏവരുടെയും വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

വളരെയധികം ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ അതായത് മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതും അതുപോലെ സൗന്ദര്യം സംരക്ഷണത്തിനും വളരെയധികം ദോഷം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പലർക്കും കെമിക്കൽ അടങ്ങിയ ഹെയർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം വിഷമം നേരിടുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ മുടി നര നിലനിർത്തി പോകുന്നവരും വളരെയധികം ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും മുടിയുടെ കറുപ്പ് നിറം ലഭിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന ഒരു നാച്ചുറൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.

ഇവിടെ ലഭ്യമാകുന്ന കൃത്രിമ ഹേയ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളേക്കാൾ കൂടുതൽ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത് പ്രകൃതിദത്തം ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ ഡൈ ഉത്പന്നങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്തിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഇത്തരം മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല കൂടാതെ തന്നെനാച്ചുറലായി നല്ല രീതിയിൽ മുടിയും നല്ല രീതിയിൽ കാത്തു പരിപാലിക്കുന്നതിന് സാധിക്കുന്നതും ആയിരിക്കും.ഇത്തരത്തിലുള്ള നാച്ചുറൽ ഹെയർ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത്.

നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി തയ്യാറാക്കുന്നതിന് സാധിക്കുന്നതാണ് ഇത്തരം മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ കറുപ്പിക്കുന്നത് മുടിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിനും സാധ്യമാകും. ഇതിലേക്ക് അല്പം കാപ്പിപ്പൊടിയും അതുപോലെതന്നെ ചായയും ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയും മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *