അനിയത്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ചേച്ചി ചെയ്തത് കണ്ടോ..

അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഞാൻ പറയണത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ നിങ്ങൾ അനുസരിക്കണം ഇവിടെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുകയും വേണം ഇതൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല നിങ്ങളുടെയും നല്ല നന്മക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ആകാശത്തിൽ ചേച്ചി പറഞ്ഞവസാനിപ്പിച്ച വാക്കുകൾക്ക് അച്ഛനും അമ്മയും സമ്മത രൂപത്തിൽ തലയാട്ടുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട മനസ്സിലായി.

ഒരു ദീർഘവിശ്വാസം മുറിയിലേക്ക് നടന്ന അവളെ നോക്കി ഒരു വിജയിയുടെ ചിരിയുമായി അവളുടെ ചേച്ചി അപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിറഞ്ഞു പോകുന്ന മിഴികളുമായി കണ്ണാടിയിലെ തന്റെ പ്രതിവിപത്തിലേക്ക് നോക്കിനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നോട് തന്നെ പുച്ഛം തോന്നി. അരക്കൊപ്പം മുറിച്ചിട്ട് ഇടതു മുറിയൻ മെലിഞ്ഞു വെളുത്ത ശരീരവും ഒപ്പം മാൻവഴികളും ആയാൽ എന്ന കൂട്ടുകാരുടെ കളി വാക്കുകൾ ഓർത്തപ്പോൾ ഒരു നിമിഷം.

അവൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു ശരിയാണ് താൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ തന്നെ മനസ്സ് അതാരും കണ്ടില്ലല്ലോ അറിയാൻ ശ്രമിച്ചില്ലല്ലോ എന്നും എപ്പോഴും ചേച്ചിയുടെ തടവറയിലെ തന്നെ ആകെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് രാജീവേട്ടൻ മാത്രമായിരുന്നു. എന്നാൽ ആ പ്രതീക്ഷയും അടഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അതും ചേച്ചിയുടെ വാശിയുടെയും അസൂയയുടെയും പേരിൽ.

സ്വന്തം അച്ഛനമ്മമാരുടെ നിസംഗത മൂലം തനിക്ക് ഓർമ്മവച്ച കുട്ടിക്കാലം മുതലേ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയെല്ലാം തന്നെയാണ്. ഇന്നും ഇപ്പോഴും ചേച്ചിക്ക് തന്നോട് ദേഷ്യവും പകയും ആയിരുന്നു കുഞ്ഞുകുഞ്ഞ് ആഗ്രഹങ്ങൾ പോലും നേടാൻ അവൻ തന്നെ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. കൂലിപ്പണി കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അച്ചൻ കൊണ്ടുവരുന്ന മിട്ടായിപ്പൊതി ആദ്യം അവളാണ് കൈയിൽ ആക്കുക. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.