കണ്ണിന് ചുറ്റുമുള്ള കറുത്ത പാടുകളും വലയങ്ങളും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നീക്കം ചെയ്യാം..

സൗന്ദര്യത്തിൽ പലപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒന്നുതന്നെയായിരിക്കും കണ്ണിനു ചുറ്റുമട കറുപ്പ് നിറം എന്നത് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ കറുപ്പ് നിറം വരുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. മിക്കവരും ഇത്തരം കറുത്ത പാടുകൾ എന്നത് ചർമത്തിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന കണ്ണിന് താഴെയുള്ള രക്തധമനികളാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ കണ്ണിന് ചുറ്റും കറുത്ത നിറം ഉണ്ടാകുന്നത് ചോദിച്ചാൽ ചില ആളുകളിൽ ഉറക്കക്കുറവ് അതുപോലെ തന്നെ ചില.

   

ആളുകളിൽ ആവശ്യത്തിന് ആഹാരത്തിൽ പോഷകങ്ങളിൽ ലഭ്യമായിരുന്നെങ്കിൽ സമീർ ആഹാരം കഴിക്കാതിരിക്കുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാം ചിലപ്പോൾ കണ്ണിയിൽ കറുപ്പ് നിറം ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുപോലെ ശരീരത്തിൽ ഇരുമ്പിന്റെ അളവ് കുറയുന്നതും ഇത്തരത്തിൽ കറുത്ത പാടുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല ജർമ്മത്തെ ശരിയായ രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കാത്തവരിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെയധികം കാണപ്പെടുന്നു.

കൂടുന്നതും കണ്ണിനടിയിൽ കറുത്ത പാടുകളും വരകളും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിനും കാരണമാകുന്നുണ്ട് അതായത് ഇത് പ്രായം കൂടുന്തോറും ചർമത്തിൽ നിന്നും നഷ്ടപ്പെടുകയും അങ്ങനെ ചർമ്മത്തിന്റെ കനം കുറയുകയും വ്യക്തമായി കാണുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ചിലപ്പോൾ കണ്ണിന് താഴെ നല്ല രീതിയിൽ കറുപ്പ് നിറം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. സൂര്യപ്രകാശം കൂടുതൽ കേൾക്കുന്നതും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട് കണ്ണിന് താഴെ മൃദുലമായ ചർമ്മമാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ.

സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കുന്നത് നിർജലീകരണം സംഭവിക്കുന്നതും കണ്ണുകൾക്ക് ചുറ്റും കറുപ്പ് നിറത്തിനായി കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് പണ്ടുകാലമുതൽ നമ്മുടെ പൂർവികർ പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങളെയാണ് കൂടുതലും ആശ്രയിച്ചിരുന്നത് പ്രകൃതിദത്ത മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള പാർശ്വഫലങ്ങളും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് സാധിക്കും.തുടർന്ന് പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയും മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *