തലമുടിയിലെ താരന് നിസാരമായി കാണരുത്.

മുടിയുടെ ആരോഗ്യകരത്തിൽ വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങളാണ് നാം ദിനംപ്രതിനിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മുടികൊഴിച്ചിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ മുടിയുടെ വളർച്ച മുരടിക്കുന്നതിനും വളരെയധികം കാരണമായിട്ട് ഇടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മുടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന താരൻ എന്നത് ശിരോചർമ്മത്തിന് ഉപരിതലത്തിലെ കോശങ്ങൾ പൊടി പോലെ കൊഴിഞ്ഞുപോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് താരം എന്നതുകൊണ്ട് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഇത്തരം കൊഴിഞ്ഞു വളരെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും ഇത് അധികമാകുമ്പോഴായിരിക്കും വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്.

   

താരൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ചൊറിച്ചിലും മുടികൊഴിച്ചിലും എല്ലാം മുടിയിൽ വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതിന് അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ രീതിയിൽ താരം കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും പിന്നെ താരൻ പോകുന്നതിനുള്ള വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ഉത്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് അതായത് വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന താരൻ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ഷാമ്പുകളും.

കണ്ടീഷണറുകളും വയലുകളും മറ്റും വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള യഥാർത്ഥത്തിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഒട്ടും ഗുണം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം ഉയർന്ന അളവിൽ ഇത്തരത്തിൽ വിപണിയിലെ ലഭ്യമാകുന്ന കെമിക്കരകൾ അടങ്ങിയ ഷാമ്പു വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുടിയിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഇതു മുടികൊഴിച്ചിൽ ഇരട്ടിയായി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ചിലപ്പോൾ മുടിയിലെ നല്ല രീതിയിൽ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണം ആവുകയും ചെയ്യും.

അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുടിയുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനും താരൻ പരിഹരിക്കുന്നതിനും എപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ അനുയോജ്യം. താരൻ പരിഹരിക്കുന്നതിനും മുടിവളർച്ച ഇരട്ടിയാക്കുന്നതിനും വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും ആര്യവേപ്പില ആര്യവേപ്പില ധാരണയില്ലാത്ത മുടിയും നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *