തലയിലെ താരൻ മാറി മുടി വളർച്ച നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുന്നതിന്…

മുടിയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് പുഴയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയായിരിക്കും താരൻ എന്നത് താരൻ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ഇന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് ആളുകളും വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ഉത്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങി പരീക്ഷിക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉത്പന്നങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഒട്ടും ഗുണം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. മുടിയെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും.

   

മുടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്തി മുടിക്ക് ആവശ്യമായ പോഷണങ്ങൾ നൽകി സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും എപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ അനുയോജ്യം. പ്രകൃതിദത്ത മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോള് യാത്ര ഭാഗങ്ങൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും നിലനിർത്തുന്നതിനും താരൻ പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിനും സാധ്യമാകും.

വെളിച്ചെണ്ണ മുടി സംരക്ഷിക്കുവാൻ നല്ലൊരു പ്രതിവിധിയാണ് മുടി വളർച്ചയ്ക്ക് മാത്രമല്ല മുടിയെ ബാധിക്കുന്ന ഒരുപിടി പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു മരുന്നാണ് വെളിച്ചെണ്ണ. പലരെയും അലട്ടുന്ന താരനുള്ള നല്ലൊരു പ്രതിവിധി കൂടിയാണ് വെളിച്ചെണ്ണ എന്ന് പറയാതെ വയ്യ കൃത്രിമ മരുന്നുകൾക്ക് പുറമേ പോകാതെ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ച് താരൻ മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും.

താരന് പരിഹാരമായി വെളിച്ചെണ്ണ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കാം എന്നും നോക്കാം. ചൂടാക്കിയ വെളിച്ചെണ്ണ തലയോട്ടില് തേച്ചുപിടിപ്പിച്ച മസാജ് ചെയ്യുക പിന്നീട് ചൂടുവെള്ളത്തിലെ മുക്കി പിഴിഞ്ഞ ടവ്വല് കെട്ടിവച്ച് കുറെ കഴിഞ്ഞ ഷാംപൂ ഉപയോഗിച്ച് കഴുകിക്കളയാം. അഞ്ചു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒറിഗാനോ ഓയിലും കലർത്തിർമ്മത്തിലെ പുരട്ടി നന്നായി മസാജ് ചെയ്യുക അല്പം കഴിഞ്ഞ് കഴുകി കളയാം. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയും മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *