മുഖം തിളങ്ങാൻ കിടിലൻ വഴി..

മുഖസംരക്ഷണത്തിന് ഇന്ന് പലതരത്തിലുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ ലഭ്യമാണ് സംരക്ഷണത്തിന് ലഭ്യമാകുന്ന കൃത്രിമ മാർഗ്ഗങ്ങൾക്ക് പുറകെ പോകുന്നവരാണ് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിന് വളരെയധികം ദോഷം ചെയ്യുന്നതിന് കാരണമാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ചർമ സംരക്ഷണത്തിന് എപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ അനുയോജ്യം. ഇന്ന് ചർമത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മുഖക്കുരു മുഖക്കുരു വന്ന കറുത്ത പാടുകളും കരിമംഗലം പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും.

ചർമത്തെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും എപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ അനുയോജ്യം തന്നെ നമ്മുടെ പൂർവികർ ചർമ സംരക്ഷണത്തിന് മാർഗ്ഗങ്ങളെയാണ് കൂടുതൽ ആശ്രയിച്ചിരുന്നത് എങ്കിൽ ഇന്നത്തെ തലമുറയിൽ പെട്ടവർ ചർമ്മ സംരക്ഷണത്തിന് ബ്യൂട്ടിപാർലറുകളിൽ പോയി ഒത്തിരി വിലകൂടിയ ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നവരും ആണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള മാർഗങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം.

ചർമ്മത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ചർമ്മന്തി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ നൽകുന്ന ഗുണങ്ങൾ വളരെയധികം വലുതാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും കാപ്പിപ്പൊടി എന്നത് കാപ്പിപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ചർമ്മത്തെയും വളരെയധികം തിളക്കമുള്ളതാക്കുന്നതിനും മുഖചർമ്മത്തെ തിളക്കമുള്ളതാക്കി സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കും ചർമ്മത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കറുത്ത പാടുകൾ നിത്യജീവൻ ചെയ്യുന്നതിനും ചർമ്മത്തിൽ കൂടുതൽ തിളക്കുന്നതിനും.

അതുപോലെ കേരളത്തിലെ കറുത്ത പാടുകളും കരിവാളിപ്പും നീക്കം ചെയ്ത ചർമത്തെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെ സഹായിക്കും. പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കു പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതെതന്നെ ചരമ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും നിലനിർത്തുന്നതിനും സാധിക്കും. ചർമ്മത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കരിവാളിറ്റി ചർമത്തിന് നല്ല ഭംഗിയും തിളക്കവും നൽകുന്നതിന് ഇത് സഹായിക്കും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *